ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Začína sa tretí ročník súťaže INFOčin roka

Začína sa tretí ročník súťaže INFOčin roka

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje tretí ročník súťaže INFOčin roka, ktorej cieľom je poukázať na pozitívne a negatívne praktiky pri získavaní informácií na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


16.8.2005 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Tretí ročník súťaže INFOčin roka má za úlohu poukázať na pozitívne a negatívne príklady pri získavaní informácií na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Súťaž INFOčin nadväzuje na dva predchádzajúce ročníky súťaže pod názvom Priateľ a nepriateľ informácií. Zmena názvu súťaže pramení zo snahy lepšie vystihnúť zámer súťaže – hodnotiť prístup, resp. konkrétny čin pri poskytovaní informácií zo strany jednotlivcov a organizácií.

Poslaním súťaže INFOčin je pripomínať verejnosti, že takýto dôležitý zákon na Slovensku máme a zviditeľňovať praktické možnosti jeho využívania. Súťaž vytvára priestor pre monitorovanie dodržiavania a využívania zákona za uplynulý rok. Dúfame, že zverejnenie najpozitívnejších a najnegatívnejších príkladov bude motivovať zástupcov inštitúcií, ktoré sú zo zákona povinné poskytovať informácie, k zvýšeniu kvality komunikácie s občanmi a skvalitňovaniu služieb verejnosti,“ povedala Alena Pániková, riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti.

Naša spoločnosť stále bojuje s absolútnym nedostatkom transparentnosti a s tým súvisiacej dôveryhodnosti štátnej správy. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je jedným z najzákladnejších zákonov, ktoré môžu pomôcť pri zvýšení jej transparentnosti. Preto monitorovanie jeho fungovania všetkými možnými spôsobmi považujem za službu pri budovaní demokracie a som rád, že na Slovensku máme už tretí ročník takejto súťaže,“ povedal Andrej Bartosiewicz zo Združenia pre podporu lokálnej demokracie, partnera organizácie súťaže.

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotliví občania i organizácie vyplnením formuláru, ktorý je zverejnený na stránke Nadácie otvorenej spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu viktoria@osf.sk, faxom na čísle 02 – 5441 8867 alebo písomne na adresu Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Baštova 5, 811 03 Bratislava (heslo: Súťaž).

Uzávierka prijímania súťažných nominácií za obdobie september 2004 až august 2005 je 15. septembra 2005. Výsledky súťaže budú zverejnené 28. septembra 2005 – pri príležitosti Medzinárodného dňa informácií (Right to Know Day, I-Deň) vyhláseného organizáciou Freedom of Information Advocates Network (FOIA-Net).

Víťazov kategórií „priateľský čin“ a „nepriateľský čin“ určí nezávislá porota zložená z osobností spoločenského, verejného a kultúrneho života a zo zástupcov médií a mimovládnych organizácií. Zloženie desaťčlennej komisie bude zverejnené 31. augusta 2005.

Pri hodnotení kategórie „priateľský čin“ sa zohľadňuje aktívny prístup a ústretovosť úradov, kvalita poskytovaných informácií, zverejňovanie informácií nad rámec Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a kreatívne spôsoby ich zverejňovania.

Pri „nepriateľských činoch“ sa prihliada na recidívu pri neposkytovaní informácií, nedodržiavanie lehôt, odôvodnenie odmietnutia,odstrašovanie a ignorovanie žiadateľov, ale i snaha o zásahy do legislatívy.
- zdroj www.changenet.sk -
16.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet