ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Darujte 2 % gejom a lesbam - podporte spravodlivejšiu spoločnosť!

Darujte 2 % gejom a lesbam - podporte spravodlivejšiu spoločnosť!

Darujte 2 %  gejom a lesbam - podporte spravodlivejšiu spoločnosť!

Konečne tu je možnosť poukázať 2 % z dane Iniciatíve Inakosť - občianskemu združeniu, ktoré obhajuje práva a slobody gejov a lesieb na Slovensku!

Ide nám o pozitívne zviditeľňovanie prehliadanej menšiny, o vytváranie mostov s hetero-väčšinou.


Našimi aktivitami podporujeme prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Chceme, aby lesby a gejovia neboli vo vlastnej krajine diskriminovaní, aby okrem rovnakých povinností mali aj rovnaké práva a slobody. Chceme, aby ľudia neutekali od svojej rodiny a priateľov, aby neopúšťali svoje zamestnanie a krajinu len kvôli tomu, že ľúbia človeka rovnakého pohlavia.

Kedže Inakosť je nezisková organizácia fungujúca iba na báze dobrovoľníctva, Vaše 2 % znamenajú pre nás veľa. Svojím príspevkom podporíte aktivity Inakosti, organizácie známej aktivitami doma i v zahraničí. Váš príspevok dá hlas diskriminovanej a často ignorovanej menšine. Podporíte tak zmenu k spravodlivejšej spoločnosti.

Budeme Vám vďační, ak sa rozhodnete venovať 2% dane z príjmov v prospech nášho združenia. Rovnako povďační Vám budeme, ak o možnosti venovať nám 2 % budete informovať Vašich priateľov, rodinu, kolegov a známych. Postup poukázania 2% je jednoduchý, nájdete ho na webstránke www.inakost.sk, alebo sa na nás obráťte mailom na adresu inakost@inakost.sk.

Prostriedky, ktore sa nám vďaka Vám podarí získať, použijeme na konkrétne aktivity.

Ďakujeme za podporu.

Aké aktivity sme uskutočnili v rokoch 2006 až 2008? Pozrite si Výročné správy na našom webe, priamo tu.

- Iniciatíva Inakosť -
31.03.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet