ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Ozbrojený lesník napadol s puškou člena VLKa v NPR Mokriny

Ozbrojený lesník napadol s puškou člena VLKa v NPR Mokriny

Ozbrojený lesník napadol s puškou člena VLKa v NPR Mokriny

V sobotu ráno, 13. augusta 2005, napadol lesník P. J., zamestnanec Štátnych lesov TANAP, v NPR Mokriny pána M. D., , ktorý ako člen Stráže prírody kontroloval stav ťažieb v tejto rezervácii tak, ako mu to vyplýva zo Zákona o ochrane prírody a krajiny. Po tom čo sa lesník ochranárovi vyhrážal zastrelením, ho niekoľkými údermi pažbou pušky do hlavy omráčil.


M. D. ošetrili v kežmarskej nemocnici a po jednodňovom pozorovaní zdravotného stavu prepustili. M.D., ktorý je na civilnej službe v LZ VLK, podal okamžite trestné oznámenie pre napadnutie verejného činiteľa na popradskej polícii. Podľa Lesoochranárskeho zoskupenia VLK je incident dôsledkom vytvárania atmosféry nenávisti v Štátnych lesoch TANAPu voči štátnej ochrane prírody a ochranárskym mimovládnym organizáciám. Za nezvládnutie tejto situácie je jednoznačne zodpovedný riaditeľ ŠL TANAP a jeho nadriadení. Lesoochranárske zoskupenie VLK prosí slušných ľudí a organizácie, všetkých ktorí nesúhlasia s nezmyselným používaním násilia, aby dôrazne žiadali ministra pôdohospodárstva o vyvodenie personálnych dôsledkov voči vinníkom.
V NPR Mokriny začali ŠL TANAP minulý týždeň kvôli protipovodňovým opatreniam čistiť korytá potokov. Dôvodom ťažby v národnej prírodnej rezervácii je, že: "polámané stromy bránia plynulému odtoku vody v prípade väčších zrážok a rýchleho topenia snehu". Ako ale ukazuje priložený graf (zdroj SHMÚ ), tento rok bola v Tatrách najväčšia zásoba vody v snehu za posledných 15 rokov. A práve vďaka polámaným neodprataným stromom, ležiacim na väčšine kalamitnej plochy, sa prudké jarné topenie snehu spomalilo tak, že sa to takmer vôbec neprejavilo na zvýšených odtokoch tatranských potokov. Takéto čistenie je teda kotraprodukívne a má v tomto prípade presne opačný dôsledok - zvýšenie prietokov. Tak, ako bolo tohto roku nebezpečenstvo povodní nízke, po vyčistení potokov sa na budúci rok prudko zvýši. Podobne ako v prípade požiarov, sú najväčším rizikom zbytky po ťažbe. Pri lesných požiaroch predstavujú tieto zbytky extrémne horľavú zápalnú zmes - na rozdiel od celých nespracovaných kmeňov. V prípade povodní tieto zbytky, opäť na rozdiel od celých kmeňov, upchávajú prietoky pod mostmi.

maximálne zásoby vody v snehovej pokrývke v zimných obdobiach - p vodie popradu - graf

- Juraj Lukáč, zdroj www.wolf.sk -
15.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet