ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > XII. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej

XII. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej

XII. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom Vás pozýva na XII. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej, ktorý sa uskutoční 5.- 7. apríla 2009 v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom.


Nedeľa 5. apríla

l6,30 h Položenie venca k pamätnej tabuli A. Jurkovičovej na rodnom dome na Komenského ulici

l7,00 h Vernisáž výstavy Dagmar Mezricky: AKVARELY A LITOGRAFIE Slávnostné udelenie KVETU TÁLIE p. Soni Valentovej- Hasprovej

l7,45 h Slávnostné otvorenie XII. ročníka Festivalu A. Jurkovičovej

l8,00 h Celkom malé divadlo, o.z., Žemberovce: Na motívy hry Ivana Stodolu: Bačova žena P. Meszároš a E. Šebian: BALADA O EVE


Pondelok 6. apríla

8,30 h DS Malá múza pri DK Ilava Miro Gavran: HĽADÁ SA NOVÝ MANŽEL

11,00 h DS Jána Palárika Čadca Vlado Mores: PREDPOSLEDNÝ SÚD

17,00 h Divadielko galéria pri MsKS Nové Mesto nad Váhom Slawomír Mrozek: LETNÝ DEŇ

19,30 h DS KUS Zvolen Kulpín, Srbsko Na motívy hry J. Ortona: Kľúčovou dierkou Ján Chalupka: DIERKOVOU KĽÚČOU


Utorok 7. apríla

9,30 h Divadlo Normálka Trenčín Miroslav Ďuriš: SAMO Z LAZOV

11,00 h Rozborový seminár poroty s divadelnými súbormi

15,00 h Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov

- MsKS NMnV -
04.04.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet