ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Online petícia za referendum

Online petícia za referendum

Online petícia za referendum

Demokracia to je vláda ľudu!

Pridáte sa?

Aj najväčšia lavína začína ako malá snehová vločka.


Ústava SR ,konkrétne v článku 2 odsek 1 hovorí :
Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo  p r i a m o.

Z uvedeného teda vyplýva, že zákonodarná moc je v Slovenskej republike upravená dvojakým spôsobom. Táto moc totiž patrí nielen parlamentu – Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj nám - občanom.

S ohľadom na súčasnú politickú a ekonomickú situáciu v ktorej sa nachádzame,nestačí aby o dôležitých veciach rozhodovali iba naši volení zástupcovia,ale aj my občania chceme sa podielať na dôležitých rozhodnutiach.Preto vyzývame poslancov NRSR ,aby iniciovali zmenu príslušných zákonov s cieľom dostať referendum do bežného politického života.


podpísať »
..:: tv INA ::...::internetová televízia ::..
- Ing.Štefan Poliačik -
29.04.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet