ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > PETÍCIA OBČANOV ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE PROTI PRIJATIU LISABONSKEJ ZMLUVY

PETÍCIA OBČANOV ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE PROTI PRIJATIU LISABONSKEJ ZMLUVY

PETÍCIA OBČANOV ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE PROTI PRIJATIU LISABONSKEJ ZMLUVY

My, občania zvrchovaných štátov Európskej únie, vedomí si svojich občianskych práv a v túžbe po zamedzení krokov smerujúcich k byrokratickej neslobode naprieč Európou týmto vyslovujeme náš nesúhlas s prijatím Lisabonskej zmluvy.


Lisabonská zmluva je v podstate už raz odmietnutou Európskou ústavou. Dáva EÚ nové právomoci na úkor členských štátov (68x je zrušené právo veta). Berie nám samostatnú zahraničnú, hospodársku, sociálnu a energetickú politiku a mnohé ďalšie. Štáty stratia kontrolu nad sadzbami nepriamych daní.

Lisabonská zmluva dáva EÚ možnosť získavať nové právomoci a rušiť právo veta v ďalších oblastiach bez ďalšej ratifikácie. (Paragraf 48, ktorý svojím siedmym odstavcom Rade umožňuje, aby ďalej zväčšovala počet oblastí, kde rozhoduje Brusel a kde rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. K tomuto rozšíreniu naďalej nebude potrebné, aby ich schválili parlamenty či občania jednotlivých členských štátov, ako to bolo doteraz.)

Lisabonská zmluva zväčšuje nadvládu nevolených byrokratov: rozširuje tzv. „doložku flexibility“, podľa ktorej môžu vydávať záväzné rozhodnutia napríklad o obchodných normách iba úradníci Európskej komisie. Takýchto rozhodnutí je už teraz desaťkrát viac ako smerníc, ktoré prerokúva Európska rada a Európsky parlament.

Lisabonská zmluva ďalej zmenšuje váhu hlasov zástupcov menších krajín v Rade ministrov a zvyšuje váhu hlasu krajín veľkých. Tri zo štyroch veľkých krajín (Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia) môžu kedykoľvek zablokovať akékoľvek zámery Európskej komisie. Naopak im stačí zohnať podporu jedenástich ľubovoľných malých štátov, aby presadili, čo potrebujú – stačí 55 % štátov so 65 % obyvateľov oproti dnešku, keď má každý štát právo veta. V rade dôležitých oblastí likviduje suverenitu menších krajín a robí z nich závislé územia pod správou vyššej moci. Členské štáty už nebudú mať komisára v každej komisii, čím stratia veľkú časť vplyvu na rozhodovanie Únie.

Na základe vyššie uvedeného odmietame prijatie Lisabonskej zmluvy a žiadame vlády jednotlivých krajín, v záujme zachovania slobody národov a ich ďalších pokolení, o začatie rokovaní o novom smerovaní Európskej únie, ktoré bude postavené na rovnoprávnosti a skutočnej slobode bez byrokratických regulácií.


P E T Í C I A


- -
15.05.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet