ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > R O M A L E

R O M A L E

R O M A L E

Nedávno som v televízii videl reláciu, kde bol český politik konfrontovaný niekoľkými rómami za jeho vyjadrenia k ich komunite. Už prvý paradox bol, že proti tomuto politikovi vystupovali rómovia – typu podnikateľ, predseda občianskeho združenia a podobne, ale problematický a spoločensky neprispôsobivý róm, akých je omnoho viac mi tam zcela chýbal! Dojem to bol krásny, ale neadekvátny! Nechcem tu „kydať“ na rómsku menšinu, ale nepáči sa mi ako umelo sú omlúvané ich nedostatky. Zakrývame si pred nimi oči, dávame im iné mená a ktokoľvek vybočí z tohto „trendu“ je nazývaný rasistom. To je fakt nefér!


Z obdobných relácií nadobúdam dojem, že jedným „slušným“ rómom sa snaží spoločnosť krkolomne zakryť kvantum tých problematických. Chudák taký pitbull.. Jeden z veľkého kvanta jedincov pohryzie človeka a dobrá povesť celého druhu je „tahet“! U rómov mi to príde úplne naopak. Že človek nie je pes? To ja dobre viem! Ovšem nerozoberám tu druhové zaradenia živých organizmov, ale spoločenské princípy. Veď ako môžeme reálne riešiť problém, keď sa ho bojíme aj pomenovať?!

Otvorene priznávam – nevadí mi ich farba kože (to je smiešne), ale vadí mi ich mentalita a nikto mi nebude zakrývať oči s klišé - že všetci nie sú zlí! Všetci nie, ale väčšina áno! Nezatĺkajme to nezmyslami, že veď aj „biely“ sú zlí.. To je iste samozrejmé, ale pohľaďme do očí faktu v akých pomeroch k celkovej populácii. Samozrejme, slovo „zlý“ je silne relatívny pojem, ale spolieham na to, že prípadný čitateľ chápe o čom je tu reč. Pokiaľ sa mýlim – budem len rád, ale to by som nesmel chodiť do ulíc. Všetci dobre poznáme, ako to vyzerá v „cigánskych štvrtiach“, či osadách. Vari je to náš problém, že rómovia tak žijú?!

V prvom rade, by malo byť v záujme rómov, aby sa zladili so spoločnosťou a tak by mala byť spoločnosť  nadstavená. Opak je však pravdou. Neraz som bol svedkom rasistických narážok a urážok zo strany rómov! Ešte nikdy som nechyroval, že by niekto oficiálne riešil takúto alternatívu. Často nadobúdam silný dojem, že vina za celú neblahú situáciu je primárne kladená na „bielych“ a ich neschopnosť riešiť dané otázky, ale kam mizne mohutný rómsky „príspevok“ do tejto problematiky? Samozrejme – pomôžme im, ale nerobme im zo seba „radodajky“! Učme ich, ale neťahajme ich za ruku..
Nedivme sa, že potom vzniká taká nevôľa! Povieš rómovi – cigán a už, aj to je urážka.

Raz bola v TV istá pani, čo pozývala hostí relácie do jej reštaurácie, kde vraj dobre varia a hrá tam aj skvelá cigánska muzika. Vzápätí však strnula a rýchlo sa opravila – rómska muzika. Inokedy som zas sledoval reláciu, kde sa róm urputne sťažoval, že mu nikde nechcú dať prácu.. Stále to bolo ladené – temer tradične - tak že tú prácu nedostal, kvôli tomu, že je róm a nakoniec vyšlo najavo, že je to analfabet! Toto mi príde hodne smiešne a trápne, ale je to odrazom toho kam to spoločnosť uháňa. Miesto reálnych riešení tu hráme trápnu hru na slovíčka a „slušných a neslušných cigánov“, zatiaľ čo reálny problém stále narastá, minimálne stagnuje.

Je zaujímavé s akým prístupom a názormi, na túto problematiku, sa stretávam u bežných ľudí – v práci, na ulici, a pod., a aké nám oficiálne predostierajú média a úrady. Myslím, že ignorácia nepriaznivých postojov „ľudí z ulice“ a kriminalizácia ich ostrých výhrad (zväčša postavených na vlastnej životnej skúsenosti) na oné etnikum nie je správnym riešením!

Nechcem, aby som bol pochopený , ako nejaký štváč, ale zastávam názor: „Žni, čo zaseješ!“. Prečo by sa mal niekto permanentne „pásť na cudzom poli a ešte mu tam robiť bordel“?! Rómska otázka je sprevádzaná silným pokrytectvom. Krásnym príkladom toho je ako nám mnohé krajiny hovoria, ako v tejto problematike zlyhávame a ako by sme to mali robiť, aby to bolo správne - a keď im tam emigruje pár našich rómov už ich zatvárajú do táborov a posielajú späť! Často to potom zachádza do extrémnych situácii.. Na jednej strane človek, ktorý háji rómov „hlava – nehlava“, zakrývajúc si zraky pred reálnymi a početnými nedostatkami.. Na strane druhej – človek slepo nenávidiaci celé etnikum, nehľadiac faktu, že i tu existujú určité kvality. Ani s jedným nesúhlasím! Dajme problémom pravé mená a kľudne ukazujme, aj prstom – keď si to situácia žiada..
Rešpektujme a konfrontujme názory faktami – nekriminalizujme ich a neskresľujme ich.. Nepomáhajme tam, kde je pomoc zneužívaná a v konečnom dôsledku otáčaná proti nám..

Rovnoprávnosť nestojí, len na vzájomnom zdielaní toho dobrého, ale i toho zlého! A to sa netýka, len rómov!


                                 
 

 
- Yogi411 -
14.05.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet