ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Medzinárodný deň proti homofóbii (tlačová správa)

Medzinárodný deň proti homofóbii (tlačová správa)

Medzinárodný deň proti homofóbii (tlačová správa)

17. máj je celosvetovo uznávaný ako Medzinárodný deň proti homofóbii. V súvislosti s týmto dňom Iniciatíva Inakosť vyzýva na rešpektovanie práv ľudí všetkých sexuálnych orientácií a na ukončenie homofóbnej diskriminácie a násilia na Slovensku.


Homofóbia je neopodstatneným strachom a negatívnymi pocitmi v súvislosti s homosexuálnymi ľuďmi a homosexualitou. Často sa prejavuje v podobe odmietania a diskriminačného správania sa voči osobám s inou sexuálnou orietáciou alebo ľuďom, ktorí su takto vnímaní.
Iniciatíva Inakosť v tejto súvislosti víta stanovisko Verejného ochrancu práv SR, Pavla Kandráča, ktorý vo svojej Správe za rok 2008 nedávno apeloval na Národnú radu Slovenskej republiky i vládu SR, aby pri svojej ďalšej činnosti venovali problematike rovnosti osôb "LGBT" (lesby-gayovia-bisexuáli-transsexuáli) a osôb so zmeneným pohlavím zvýšenú pozornosť aj na úrovni legislatívnej činnosti.
"Sme presvedčení, že jedným z hlavných zdrojov homofóbie na Slovensku je aj neexistencia zákonnej úpravy partnerských zväzkov gejov a lesieb. Je úlohou vlády a národnej rady túto diskrimináciu čím skôr odstrániť," hovorí Július Kolenič z Inakosti.
V súvislosti so včerajším násilným potlačením pochodu gejov a lesieb v Moskve, Iniciatíva Inakosť odsudzuje tento policajný zásah ako neadekvátny a porušujúci základné ľudské práva. Inakosť vyzýva tiež vládu SR, aby tento a podobné činy odsúdila a vo svetle boja proti diskriminácii ustanovila 17. máj za Národný deň proti homofóbii na Slovensku.

V Bratislave, 17. mája 2009
- Július Kolenič - predseda správnej rady Iniciatívy Inakosť -
17.05.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet