ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Občania zatiaľ infozákon ubránili

Občania zatiaľ infozákon ubránili

Mimovládne organizácie, ktoré zastupovali verejnosť, obhájili dnes a včera na takzvaných rozporových konaniach slobodný prístup k informáciám v takom rozsahu, ako ho poznáme od roku 2000. Vtedy prišlo prijatím zákona k výraznému posilneniu občianskych práv a zvýšeniu transparentnosti verejnej správy.


19.8.2005 |Aliancia Fair-play|
Občianske argumenty sa podarilo presadiť vďaka skupine takmer 900 občanov, ktorí podpísali hromadnú pripomienku k novele zákona o priestupkoch a takmer 700 občanom, ktorí podpísali podobnú pripomienku k novele zákona o slobodnom prístupe k infomáciám.

Úradníci budú naďalej niesť osobnú zodpovednosť

Ministerstvo vnútra koncom júla navrhlo, aby bol zo zákona o priestupkoch úplne vypustený priestupok za porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Mimovládne organizácie a viaceré inštitúcie verejnej správy proti tomuto návrhu protestovali. Ministerstvo ich argumenty včera akceptovalo a súhlasilo so zachovaním priestupku v jeho súčasnej podobe. Mimovládne organizácie tým obhájili jeden z najvýznamnejších prostriedkov, ako postihnúť konkrétneho zodpovedného úradníka, za to, že porušil zákon, ktorý upravuje naše ústavné právo na informácie.

Rýchly prístup k informáciám zostáva zachovaný

Ministerstvo spravodlivosti predložilo začiatkom augusta do pripomienkového konania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá by mala zlepšiť prístup k informáciám napr. o platoch verejných činiteľov. Navrhlo v nej však aj predĺženie lehoty na sprístupnenie informácií a povolenie prístupu len k ukončeným správnym konaniam. Verejnosť dnes obhájila aj prístup k neukončeným správnym konaniam (napr. o plánovaných stavbách alebo veľkých zahraničných investíciách), aj krátke lehoty. Úrady budú teda musieť po prijatí novely žiadateľom o informácie vyhovieť do ôsmich pracovných dní.

Legislatívny proces v oboch prípadoch bude pokračovať už budúci utorok v legislatívnej rade vlády a v stredu následne aj vo vláde. Moderný a proobčiansky charakter prístupu k informáciám na Slovensku môže byť preto ešte narušený pripomienkami iných orgánov, ktoré by mohli oklieštiť právo na informácie.
- aliancia fair-play -
21.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet