ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Záhradník škodcom po druhýkrát

Záhradník škodcom po druhýkrát

Záhradník škodcom po druhýkrát

Ani som si nemyslel, že tak skoro po mojom minulotýždňovom článku, budem musieť spustiť ďalšiu kritiku na TSM NMnV. Začiatkom týždňa totiž „ošetrili“ lipy pri cintoríne. Ani neviem, či som viac „nasraný“ na to, že ich orezali v období kvetu alebo na to, že to urobili opätovne alebo ...


Lipa je jedným z najkrajších a najväčších listnatých stromov miernej klimatickej zóny v Európe. Lipa malolistá je domovská v celej Európe a Rusku. Lipa veľkolistá má svoj výskyt posunutý na juh. Oba druhy sa spolu miešajú, výsledkom čoho je lipa obyčajná, ktorá je častou formou v našich parkoch a alejach.
Lipy sa dožívajú (samozrejme po správnom alebo skôr žiadnom ošetrení) niekoľkých storočí a aj tisícročie. U Slovanov sa tešili vždy veľkej úcte, ktorá nedovoľovala, okrem zberu kvetov a listov, zasahovať do života stromu.
Lipy majú hlboko uloženú korunu, ktorá chráni kmeň pred priamym slnečným svetlom. Je to ochrana pred prehriatím tmavého kmeňa. Nadmernou teplotou sa totiž vážne oslabuje imunita stromu. Ak sa lipe polámu (alebo orežú) spodné konáre, tie nad nimi začnú rásť skoro kolmo k zemi alebo vytvoria krásny dáždnik. Ako príklad odporúčam pozrieť si lipu pred kinom na Hviezdoslavovej ulici.
Novomestské lipy (a nielen lipy) bývajú orezávané väčšinou vo februári buď každoročne alebo každý druhý rok. V apríli sa mi celkom uľavilo pri pomyslení: „Aha tento rok boli ušetrené! Žiadne orezanie spodných konárov.“ Bolo to jasné, veď mali listy a kto by v takejto dobe rezal stromy? Odpoveď je Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom – náš mestský záhradník a dnes už tvrdím aj najväčší škodca.
Keď som išiel pondelok okolo cintorína, skoro ma šľak trafil: „Tak v období kvetu a strom, ktorý je tak citlivý na priame slnečné svetlo na kmeň!“ Opätovne ma donútili TSM vychrliť zo seba bohatú nádielku vulgarizmov a prisámbohu, keby som ich videl priamo pri akcii, tak tam niekomu ruky dolámem.
Dúfam, že sa mi trochu uľaví aspoň takýmto prejavom nespokojnosti. Ponúkam aj fotodokumentáciu pod článkom.

- Šarmi -
28.05.2009

Fotogaléria

Ošetrenie líp pri cintoríne


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet