ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Septembrový exitus 19-tich stromov a 68 kríkov

Septembrový exitus 19-tich stromov a 68 kríkov

Septembrový exitus 19-tich stromov a 68 kríkov

Vo štvrtok 8. 9. 2005 sa uskutoční zasadnutie Komisie ochrany životného prostredia MsZ Mesta Nové Mesto nad Váhom. Jedným z najdôležitejších bodov bude prerokovanie žiadostí o výruby drevín v katastrálnou území mesta:


 1. Dva smreky pri rodinnom dome na Ul. Severná 25 vo vlastníctve Jaroslava Pavlecha
 2. Tuja a orgován pri vchode číslo 7 bytového domu (3-poschodový) na Ul. Dukelská
 3. Strom, ktorý rastie pri rodinnom dome vo vlastníctve Alexandra Fačkovca na Ul. Kamenná 12
 4. Lipa v areáli Detského domova rodinného typu na Ul. klčové 32
 5. 4 smreky pri bytovom dome na Ul. brigádnická 965/5
 6. 3 javory na Ul. Ľ. Štúra (kruhový objazd pri kine), ktoré prekážajú vo výhľade na dopravné značenie.
 7. Stromy a kry na Ul. Hurbanova navrhnuté na výrub v súvislosti s rekonštrukciou zelene na Ul. 1. Mája a priľahlých ulíc:
Stromy
 • 1 x čerešňa vtáčia
 • 4 x breza bradavičnatá
 • 1 x hruška obyčajná
 • 1 x slivka domáca
 • 1 x pajaseň žľazkastý
Kry
 • 4 x zemolez kapucňový
 • 20 x ruža floribunda
 • 11 x zob vtáčí
 • 13 x pajazmín vencový
 • 3 x baza čierna
 • 4 x zlatovka prostredná
 • 1 x ruža šípová
 • 6 x orgován obyčajný
 • 2 x trojpuk drsný
 • 1 x ríbezľa
 • 1 x slivka višňoplodá
Rez na hlavu
 • 7 x javor horský
 • 2 x javor mliečny
- redakcia -
22.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet