ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > P R E B U D E N I E

P R E B U D E N I E

P R E B U D E N I E

Asi nie som sám, komu sa zdá, že sme neustále zaplavovaní zlými a horšími správami. Vlastne ani tie správy nie sú nutné, stačí sa obzrieť okolo seba. Podivné smerovanie spoločnosti, ľudia bez vlastnej kultúry, presvedčenia a hodnôt a okolo toho všetkého zdevastovaná a takmer umierajúca príroda. Ozajstný démonický plán na svojom vrchole! Je to dôvod vzdať sa a uzavrieť v svojom smútku? Skôr naopak.


Pre nás, ktorí veríme v starých bohov a hodnoty by to malo byť potvrdením našich názorov. Staré poriadky dobre fungovali celé storočia, dnešné dosť dobre nefungujú ani pre čas ľudského života. Ak mi chcete oponovať, zamyslite sa nad stúpajúcim množstvom ľudí, čo trpia depresiami, neurózami a inými modernými duševnými poruchami. To už nie je zopár výnimiek a čoraz viac tieto problémy dopadajú na mladú generáciu. Ak je toto nutným zlom, asi by bolo dobré sa zamyslieť či cena, ktorú platíme, nie je privysoká. Čo čakáme, že sa stane, keď sa budeme bez prestania otupovať liekmi, drogami či televízorom? K akým duchovným výškam to dospejeme prežratí ako prasce a neschopní pomôcť si navzájom?

Tí, ktorí veríme v nutnosť zmeny, mali by sme vedieť, že zmena sa môže začať len u nás samotných. Sotva sa môžeme spoliehať, že príde sama od seba alebo od ľudí, ktorých najviac zaujímajú vlastné obchody a zisky, kým my budeme spokojne driemať. Naši predkovia vedeli, že dobrý život a dobré veci stoja za vynaložené úsilie, akokoľvek veľké. Hrdinsky odporovali často mnohonásobnej presile, aby bránili to, v čo naozaj verili. Boli odhodlaní nevzdať sa a vytrvať pri viere svojho rodu. Ich bohovia, hodnoty a tradície im za to stáli. Bolo by pekné, ak by sme to isté mohli o sebe povedať aj my. Lebo, ak sa mlčky podvolíme veciam, ktoré považujeme za nesprávne, sami sa za ne stávame zodpovední. Treba zo seba zhodiť bremeno pasivity! Len tak sa naše sny stanú skutočnosťou. V opačnom prípade zostane síce pekná, ale nenaplnená myšlienka. Naši bohovia sa zobúdzajú po hlbokom stáročnom spánku. Mali by sme sa konečne prebudiť aj my! 

Zdroj: Svätoháj
- Namtar -
07.06.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet