ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Pramen uverejný bár čo

Pramen uverejný bár čo

Pramen uverejný bár čo

V diskusijách pod článkami som zachytyl otázky, keré kolkorázy nesúvisá s tému článku, ale asi čitatelov tažá a treba na ne odpovedat.
„... to už Pramen uverejný bár čo?“ ; „... do tvorí vlasne redakciu Pramena?“ „... jakým spósobom sa sem dá prispjevat? ; „... treba dodržuvat pravopis, aby bol príspevek uverejnený?
Pome teda podiskutuvat, jako to s tým Pramenom vlasne je.


Verím, že tento článek bude uverejnený a tým sa odpovie poslenná otázka. Pramen by nebol tak zaujímavý, keby sa uplatnuvala cenzúra na základe njekerého spisovného jazyka. Patrá sem články v Slovenčine, Češčine, v nárečách aj bárjaké kombinuvanje týchto a iných možnostý. Určite by voláká neistota v pravopise nemala byt prekážkú odhodlanju napísať na redakcia@pramen.info. Lúbá sa mi Yogiho čechyzmy a lúbi sa mi aj novomeščina, kerú som napísal tento úvod. Scem teda agituvat za zachovanje verbálnej rozmanytosty!
www.pramen.info sa objavil sa na webe v dvetisícdruhom. Nazval by som to smelým pokusom nahradiť absentujúci printový priestor pre šírenie informácií. Bolo to obdobie, kedy vzniklo občianske združenie Genius loci. Internet ešte nebol v každej domácnosti ani v každej škole a ani na každom pracovisku, ba práve naopak. Išlo však o najlacnejšiu a najdynamickejšiu možnosť, aká sa pre mladé združenie vyskytla.
Ja som Prameň odjakživa chápal ako jedinečný viac-menej necenzurovaný priestor pre informácie. Koniec koncov aj názov domény www.pramen.info mal naznačovať, že ide o prameň informácií. Ak niekto odmietol uverejniť článok vo svojom printovom médiu, Prameň to urobil elektronicky. Od svojho počiatku avizoval možnosť zaslať svoj verbálny prejav v písanej podobe na redakcia@pramen.info
Prvý krát sa tu verejne vyskytol opozičný názor na rozvoj mesta. Nájdeme tu fakty o Kosove 6 rokov pred jeho vyhlásením za nezávislé. Vznikol tu priestor na predstavenie Genius loci, o.z. Sú tu predstavované zaujímavé miesta nášho kraja. Virtuálny priestor Prameňa sa stal komunikačnou linkou aktívnych občanov.  Bolo a je kde propagovať zaujímavé aktivity.
Postupne sa skupina uverejňujúcich rozšírila i mimo stredné Považie. Takisto sledovanosť alebo čitateľnosť bude nadregionálna. To čo ľudí zaujíma je ukázané v jednotlivých top tabuľkách najčítanejších článkov. Podstatné je, že sa vracajú a čitateľnosť je skutočne v serióznych číslach. Existencia takéhoto média má určite svoj význam.
Redakciou, donorom, prevádzkovateľom a zastrešovateľom regionálnych novín Prameň je Genius loci. Členskú základňu tohto občianskeho združenia bude možné nájsť na webe Genius loci, no pravdepodobne nie je aktualizovaný už niekoľko rokov. Právnická osoba tohto typu je nevyhnutné pre nepostihnuteľnosť jednotlivcov v prípade, že by chcel niekto akokoľvek zaútočiť na chŕliaci prameň informácií. Treba teda dúfať, že sa nikomu nepodarí uzavrieť tento „výdatný vrt“ napr. pre uverejnenie jemu nežiaducich info.
Ja som čitateľom Prameňa práve pre to, že je neriadenou strelou bez cenzúry. Človek tu nájde skutočne všeličo =>veci ZA, veci PROTI; články v slovenčine, češtine, nárečia, rôzne čechyzmi a íné –izmy; tematicky je to strašne rôznorodé; ... Myslím však, že také príspevky (napr. články nabádajúce k potláčaniu práv), ktoré by neboli uverejnené, ani na za celú existenciu na redakciu neprišli. Anticenzúra je po siedmich rokoch 100 %-tná.

Čo si myslíte o Prameni vy?

- Šarmi -
09.06.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet