ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Harabínovi chcú dať červenú

Harabínovi chcú dať červenú

Harabínovi chcú dať červenú

Aliancia Fair-play zverejnila za podpory Via-Iuris – centrum pre práva občana, Transparency International Slovensko a ďalších organizácií, osobností laickej i právnej verejnosti protest proti zvoleniu Štefana Harabina do funkcie predsedu Najvyššieho súdu.


10.6.2009 | | Aliancia Fair-play

Protest s názvom „Červená pre Štefana Harabina“ môžu podporiť občania na webovej stránke Aliancie Fair-play. Cieľom kampane je získať minimálne podporu 10 tisíc občanov. „Toto množstvo stačí napríklad na založenie politickej strany. Je to veľká občianska sila, ktorá by mala mať váhu,“ povedala pre médiá Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play.

Každý podpis pod iniciatívu vytvorí e-mail, ktorý sa preposiela na adresu Súdnej rady, ako aj jej členov. Táto forma členom Súdnej rady jasne ukáže, koľko občanov sa cíti byť voľbou Štefana Harabina do najvyššej justičnej funkcie ohrozených.
Voľba sa bude konať 22. júna 2009 na zasadnutí Súdnej rady SR. Protikandidátkou Štefana Harabina vo voľbe je sudkyňa Najvyššieho súdu Eva Babiaková.

ČERVENÁ PRE ŠTEFANA HARABINA

Vážení členovia Súdnej rady,

dôrazne protestujeme, aby sa Štefan Harabin stal predsedom Najvyššieho súdu a Súdnej rady, a tým prakticky prvým mužom súdnictva s rozsiahlym vplyvom na jeho chod.
Prvý muž justície musí byť bezúhonný a nenapadnuteľný, musí vykonávať funkciu nezávisle a nestranne s hlbokým citom pre spravodlivosť, pravdu a etiku. Musí tieto princípy zosobňovať a ísť príkladom. Inak ohrozí celé súdnictvo a tým aj občanov, pre ktorých je záujem dovolať sa spravodlivosti a spoľahnúť sa na právny štát bytostne dôležitý.

Štefana Harabina však pre jeho minulosť a konkrétne činy vnímame ako priame ohrozenie spravodlivosti, nezávislosti, nestrannosti a čestnosti, či súdnictva ako takého.
Minister Harabin bol verejne prichytený pri klamstve na pôde parlamentu, vyhrážkach poslancovi, ako aj neakceptovateľných narážkach na rasu a pôvod.
Štefan Harabin má neprípustné osobné kontakty na osobu podozrivú z organizovania drogovej trestnej činnosti.

Ako minister dočasne pozastavil viacerým sudcom výkon funkcie a existujú vážne pochybnosti, či jeho postup nezasiahol do ich sudcovskej nezávislosti v rozpore so zákonom. Okolnosti konania v nás vyvolávajú reálne obavy, že počas jeho ministrovania sa disciplinárne konania stali nástrojom moci na zastrašovanie a prenasledovanie sudcov.

Jeho konanie vo funkcii ministra spravodlivosti vytvára predpoklad, že bude vysoké justičné funkcie vykonávať v prospech osôb jemu blízkych, rozdeľovať sudcovský stav a útočiť na sudcov za odlišný názor alebo odmietnutie podriadiť sa nátlaku.
Do vrcholnej funkcie v justícii navyše kandiduje priamo z vysokého politického postu. Plní konkrétny politický program strany i koalície, reprezentuje ich navonok a ako nositeľ politickej línie pôsobí výrazne aj smerom k verejnej mienke. Justícia však musí byť nestranná a nezávislá a takou sa aj javiť.

Vízia Štefana Harabina, ktorú realizuje aj v praxi ako minister, je udržiavať súdnictvo ako privilegovaný, do seba uzavretý stav, pre ktorý nie sú kvalita a dôvera primárne. Dôležitejšia je moc a výhody. Kultúra privilegovaného a uzavretého stavu má tendenciu produkovať nedôveru a korupciu, kultúra transparentnosti opak.

Voľbou Štefana Harabina sa cítime ako občania priamo ohrození. Žiadame Súdnu radu, aby neohrozila základy justície, dôkladne zvážila dôsledky takejto voľby nielen na súdnictvo, sudcov, ale aj občanov Slovenska a Štefana Harabina do funkcie nezvolila.
Občiansky protest podporili okrem spomínaných organizácií aj Queer Leaders Forum, občianska iniciatíva SOB (Spravodlivosť otvára brány), sudcovia Jana Dubovcová, Juraj Babjak, Ľudmila Babjaková, Darina Kuchtová, Peter Paluda, advokáti Eva Kováčechová, Mária Kolíková, Vladimír Šárnik, osobnosti Ján Štrasser, Egon Gál, Jozef Hašto, Daniel Hevier, Tomáš Janovic, Soňa Szomolányi, Vladimír Krivý, Ján Krstiteľ Balázs, Peter Zajac, Ivan Marton, Milan Šútovec, Mária Krýslová, Daniel Ralaus, Eva Ralausová, Gustáv Matijek, Michal Kaščák, Vladimír Hlavenka, Jana Cviková, Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Jana Plichtová, Petr Kuchta, Jozef Lupták, Ladislav Kováč, Jana Juráňová a aktivisti Emília Sičáková – Beblavá, Zuzana Fialová, Zuzana Wienk, Šarlota Pufflerová, Hana Fábry, Romana Schlesinger, Ondrej Ďurovský, Viera Klementová.


- zdroj: www.changenet.sk -
14.06.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet