ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Horí ohník horí

Horí ohník horí

Horí ohník horí

A veru takmer zahorelo. I nejeden z divákov predstavenia hornostredského divadelného súboru DINO zostal prekvapený, keď sa sálou kultúrneho domu začali naťahovať hadice a do sály vstúpili uniformovaní muži s hasiacimi prístrojmi.


Našťastie v skutočnosti nebolo treba hasiť a ak, tak iba výbuchy smiechu vo výbornej komédii autora a režiséra Františka Reháka.
Štyria náčelníci dobrovoľného hasičského zboru zo Strednej Hory schôdzujú kde inde ako v krčme. Okrem pokazenej cisterny ich trápi i iná vec. Že im niekto začína fušovať do remesla. Ich manželky. Tie zasa stonajú, že ich polovičky pričasto schôdzujú. A schôdza zvykne zle dopadnúť ak sa koná, kde inde - v krčme. Až raz napadne jednu z nich diabolský plán ...
Dialógy i použitý humor svedčia o tom, že autor problematiku dobrovoľných hasičov dôkladne pozná a skvele využil túto skutočnosť. Premyslená zápletka, jemný humor a prepracované scénické spracovanie sú ozdobami hry a je až ťažké uveriť, že nesie prívlastky dedinská, amatérska a ochotnícka.
Divadelné predstavenie načrelo do vidieckeho nažívania hlboko a pravdivo. A ukázalo, že i napriek tomu, že život na dedine dokáže byť ťažký, vie byť i krásny, zábavný a problémy sa často vyriešia akosi samo od seba, ak sa na na ne dokážeme pozerať s nadhľadom. Až tak veľmi, že si skrátka musíme povedať, že je na tej dedine je predsa len radosť žiť.
- dvojmesačník Naše Považany -
15.06.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet