ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Vláda schválila novelu infozákona, MVO s jej znením súhlasia

Vláda schválila novelu infozákona, MVO s jej znením súhlasia

Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila novelu infozákona, ktorá zahrnula aj pripomienky mimovládnych organizácií.


|Aliancia Fair-play|
Mimovládne organizácie, ktoré niekoľkými stovkami podpisov podporila verejnosť, presadili v pripomienkovom konaní požiadavky, ktoré zabezpečili, aby slobodný prístup k informáciám bol naďalej v takom rozsahu, ako ho poznáme od roku 2000. „Novela infozákona v podobe, v ktorej ju prijala vláda, jasnejšie definuje niektoré podmienky aplikácie zákona, kde v praxi dochádzalo k obštrukciám. Takáto novela infozákona síce nejde výraznejšie nad rámec zákona z roku 2000, ale nedovolí niektorým úradníkom tak kľučkovať pri poskytovaní informácií, ako doteraz,“ povedal Peter Kunder z Aliancie Fair-play.

Novela by mala zabrániť pretrvávajúcemu utajovaniu platov a odmien niektorých verejných funkcionárov a pracovníkov štátnej správy i samosprávy, posilniť informovanosť občanov na rokovaniach obecných, mestských a regionálnych zastupiteľstiev a tiež umožniť verejnosti bez problémov získavať informácie o nadobúdateľoch štátnych a samosprávnych nehnuteľností.Napriek tomu, že mimovládne organizácie novelu schválenú vládou pokladajú za dobrú, vyjadrujú obavy, či sa nezmení počas legislatívneho procesu v parlamente. „Počas pripomienkového konania sa objavili aj snahy niektorých záujmových skupín využiť novelizáciu infozákona na jeho výrazné oslabenie. Keďže tieto skupiny majú v parlamente silný vplyv, je pravdepodobné, že sa budú snažiť pozmeňovacími návrhami zákon znefunkčniť. Zároveň ďakujeme ľuďom, ktorí svojím podpisom ukázali, že im to nie je ľahostajné a umožnili tak mimovládkam konať,“ dodal Kunder.

Legislatívny proces bude pokračovať už na septembrovej schôdzi parlamentu.
- -
24.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet