ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Cena nehnuteľností bez ružových okuliarov

Cena nehnuteľností bez ružových okuliarov

Cena nehnuteľností bez ružových okuliarov

Dlho sa hovorilo o poklese cien nehnuteľností kvôli kríze, no v Novom Meste nad Váhom nastalo iba zmrazenie. V decembri sa prakticky prestalo predávať a kupovať. Kupujúci prestali mať záujem a predávajúci uviazli v klame jesene 2008. Ešte teraz nájdete inzeráty, kde za 3-izbový starý byt žiada majiteľ od 70.000,- do 80000,- €. Badať však výraznú júnovú zmenu. S blížiacim sa polrokom 2009 dochádza konečne k zreálneniu a zároveň sa pribrzďuje prudký pád. Začína sa črtať definitívna cenová hladina.


K poklesu cien starých bytov muselo dôjsť vďaka realizujúcim sa novostavbám. Tie, ktoré sú priamo v našom okresnom meste určujú strop. Bol daný na úroveň 1.300,- €/m2. Až k takejto predstave sa dostali v roku 2008 mnohí majitelia starých (tehlových i panelových) bytov. Veľa z nich čakalo práve na dopyt akceptujúci takto premrštenú sumu a stále nepredávali. Teraz im zostali nehnuteľnosti, ktoré sa im nedarí predať ani za dve tretiny ich pôvodného plánu.
Na nereálne ceny prvé zareagovali banky. Začali dávať hypotéky, ktoré sú vo výške max. 70 % z ceny starého bytu (stanovenej znaleckým posudkom). 100 %-centnej možnosti sa môžu tešiť len záujemci o novostavby. Cena novostavieb v Novom Meste nad Váhom sa pohybuje do 1.300,- €/m2 a v obciach je aktuálna rovná tisícka.
Toto sú hlavné činitele, ktoré posunuli staré byty k trojcifernému číslu pri sume za meter štvorcový. Eufória a opojenie kvartálnym zvyšovaním cien bytov je už minulosťou. K tomu sa pridáva nezamestnanosť, ktorej predpovede pre náš región sú veľmi negatívne. Pri koncoročnej úrovni cca 20 % by bol každý piaty práceschopný človek bez príjmu. To sa rozhodne odzrkadlí na dopyte po nehnuteľnostiach.

Byt
Lokalita
PoznámkaCena €/m2
NovostavbaNové Mesto n. V.
atraktívne mestské časti1.300
NovostavbaNové Mesto n. V.menej lákavé lokality
1.200
NovostavbaStará Turá
odhad - nie sú novostavby
1.100
Novostavbaobce
napr. Beckov a Kočovce
1.000
Starý bytNové Mesto n. V.kompl. zrekonštruovaný
900
Starý bytNové Mesto n. V.neúpl. rekonštrukcia
800
Starý bytNové Mesto n. V.pôvodný stav
700

Postupne stúpa informovanosť a pre mnohých majiteľov znamená oboznámenie sa s reálnou situáciou šokujúce vytriezvenie. Mať totiž byt s vekom niekoľko desaťročí, môže byť pekne drahé. S poddimenzovaným fondom opráv dochádza k pravidelným jednorazovým výdavkom na údržbu starého domu. Po rekonštrukcii strechy, zateplení a pod. dochádza k zdražovaniu bývania, lebo väčšinou je prefinancovanie riešené úverom. Ak je byt v pôvodnom stave a má napr. štvrťstoročie, okná sú v havarijnom stave. Bude treba riešiť podlahy, dvere, jadro, ...
Tabuľka v tomto článku predstavuje hodnoty, ktoré odhadujeme ako ustálené na prelome rokov 2009 a 2010. Konkrétne stanovenie ceny starého bytu bude samozrejme závisieť od:
•    miery rekonštrukcie – nielen samotného bytu ale aj bytového domu
•    lokality - napr. na ulici Zelená, kde majú byty orientované balkóny smerom na cestno-železničný dopravný uzol nebude cena ani pri kompletnej rekonštrukcii a zateplení na úrovni 900,- €/m2
•    od mesačných nákladov na bývanie – spotreba energií, fond opráv, splátky úverov, poistenie, ....
•    atď.

centrumbyvania.info, s.r.o.
- Tomáš Šarman - centrumbývania.info -
22.06.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet