ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2004 > > Zánik živlov v piatok trinásteho

Zánik živlov v piatok trinásteho

Zánik živlov v piatok trinásteho

Hoci internetová stránka Nového Mesta nad Váhom vás stále víta pozvánkou na minuloročný decembrový Vianočný salón, kultúrny život mesta sa preto nezastavil.


Veď od začiatku roka sa v našom meste uskutočnilo už niekoľko zaujímavých podujatí. S ďalšou novou iniciatívou v oblasti umenia prichádza napospol aktívne občianske združenie Genius loci, ktoré tentoraz ponúklo priestor na prezentáciu štyrom mladým novomestským umelcom formou výstavy.

Spútať slobodné živly a dokonca prezentovať ich zánik prichádzajú vo svojich dielach v polovici februára sestry Betka a Zuzka Malcové, Ján Karlík a Matej Lacko. Samotná vernisáž výstavy Zánik živlov vôbec nie živelne, naopak, celkom prirodzene vyšla na piatok trinásteho februára o 17.00 h. Svoje priestory poskytlo Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom, sponzorsky sa na nej podieľajú fy Agronovaz, BPT a Sklenárstvo Christov. Občianske združenie Genius loci Vás ústami predsedu Tomáša Šarmana touto cestou srdečne na výstavu pozýva. Výstava Zánik živlov potrvá do konca februára.

- Lubomír Pagáč -
01.02.2004

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet