ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Bratislava spomína na Stonewall

Bratislava spomína na Stonewall

Bratislava spomína na Stonewall

Iniciatíva Inakosť v spolupráci s Britskou ambasádou pozýva širokú verejnosť na podujatie "*Bratislava spomína na Stonewall*", na oslavu 40. výročia míľnika v boji za slobody a práva lesieb, gejov, bi a trans ľudí. Podujatie sa koná pod záštitou britského veľvyslanca na Slovensku, Michaela Robertsa, partnerskou organizáciou podujatia je Amnesty International Slovensko.


O Stonewall Riots

Na sklonku 60-tych rokov v USA boli páry rovnakého pohlavia bežne zatýkané za to, že spolu tancovali, bozkávali sa či inak prejavovali svoju vzájomnú náklonnosť. Nosiť šaty opačného pohlavia bolo políciou taktiež považované za nezákonné. Polícia reagovala zatýkaním, verbálnymi aj fyzickými útokmi.

V noci z 27. na 28. júna 1969 sa však rutinná policajná razia v gejskom bare Stonewall Inn v New Yorku zmenila v otvorený koflikt. Návštevníci baru sa rozhodli brániť. Vyústilo to do niekoľkodňových spontánnych nepokojov, do otvorenej vzbury verejnosti proti štátnej perzekúcii. Udalosti sa zapísali do histórie ako "Stonewall Riots".

Presne o rok sa konal prvý "Gay Pride March" (Pochod gejskej hrdosti) v Los Angeles a v New Yorku, ako spomienka na výročie Stonewallu. Podobné pochody sa odvtedy organizujú po celom svete, zvyčajne na konci júna. Stonewallské nepokoje sa označujú za počiatok moderného hnutia za práva a slobody lesieb, gejov, bi a trans ľudí, v USA i celosvetovo.


O filme "Pred Stonewallom"
(Before Stonewall, USA 1985, EN + CZ tit., 87 min, DVD)
Réžia: Greta Schiller
Hrajú: Rita Mae Brown (rozprávačka) a skutoční pamätníci historických udalostí.

V roku 1969 sa pravidelní návštevníci baru Stonewall Inn v newyorkskom Greenwich Village rozhodli brániť, čo premenilo rutinný policajný zásah v trojdenné nepokoje, ktoré znamenali počiatok Hnutia za oslobodenie gejov, lesieb, bi a trans ľudí. *Pred Stonewallom* skúma historické pozadie tohto náhleho výbuchu politickej energie - od sociálneho experimentovania búrlivých 20. rokov, odhalenia skutočnej veľkosti skrytej komunity počas 2. svetovej vojny, vytváranie obetných baránkov z homosexuálov počas McCarthyho éry, po rozvoj ranného hnutia za práva homofilov - a poskytuje poučný a pútavý obraz histórie homosexuálnej skúsenosti v Amerike.
- Ján Benec - predseda správnej rady Iniciatívy Inakosť -
30.06.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet