ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Bližšie info o Kôň 2005

Bližšie info o Kôň 2005

Bližšie info o Kôň 2005

Prinášame vám
* zoznam toho, čo môžete vidieť na výstave
* sprievodný program tohto podujatia
* informácie o dotácii pre vystavujúce firmy


Čo bude vystavované?

1. Kone všetkých plemien

2. Všetko pre jazdecký a dostihový šport
2.1. Sedlá a kožené výrobky
2.2. Textilné doplnky pre kone
2.3. Jazdecké oblečenie
2.4. Oblečenie pre šport a voľný čas
2.5. Kovové doplnky pre kone a jazdcov
2.6. Špeciálne doplnky
2.7. Prípravky na ošetrenie textilu a kožených výrobkov

3. Výživa koní vrátane špeciálnych prípravkov
3.1. Krmivá
3.2. Minerálne doplnky
3.3. Špeciálne krmivá a doplnky
3.4. Poradenstvo

4. Hygiena koní
4.1. Vybavenie na ošetrovanie koní
4.2. Prípravky na ošetrovanie koní
4.3. Soláriá a ostatné zariadenia

5. Podkovávanie koní
5.1. Zariadenia na podkovávanie koní
5.2. Doplnky

6. Veterinárne prípravky a zariadenia
6.1. Prístroje pre diagnostiku
6.2. Veterinárna a laboratórna technika
6.3. Veterinárne nástroje
6.4. Liečivá
6.5. Veterinárne kliniky

7. Prepravníky pre kone
7.1. Automobily
7.2. Prívesy pre kone
7.3. Transportéry koní
7.4. Dopravcovia

8. Kočiare a postroje

9. Projektovanie a výstavba stajní, stajňová technológia, oplotenie výbehov
9.1. Projektovanie
9.2. Jazdecké haly
9.3. Výstavba stajní a športových zariadení
9.4. Vonkajšie boxy
9.5. Vnútorné boxy
9.6. Povrchy
9.7. Podstielky
9.8. Stajňové zariadenia

10. Chovateľské a jazdecké zväzy a spolky
10.1. Žrebčíny a žrebčince
10.2. Jazdecké organizácie a stajne
10.3. Súkromní chovatelia
10.4. Športové organizácie

11. Turistika, jazdiarne, rehabilitačné centrá
11.1. Agroturistika
11.2. Cestovné kancelárie
11.3. Hotely a penzióny
11.4. Turistické jazdiarne
11.5. Jazdecké školy
11.6. Hippoterapia

12. Literatúra a médiá o koňoch
12.1. Odborné periodiká, knihy, filmy, internet
12.2. Kôň vo výtvarnom a plastickom zobrazení

13. Design
13.1. Poháre a trofeje
13.2. Šperky a darčeky


SPRIEVODNÝ PROGRAM

2. 9. 2005 (piatok)

13.00 - 15.00 h Generálka predvádzania vystavovaných plemien
(Kolbisko)

15.00 - 18.00 h Parkúrové preteky
(Kolbisko)

14.00 - 16.00 h Workshop
- "EÚ a štrukturálne fondy"
Ing. Viera Paučírová, Agentúra pre rozvoj vidieka
- "Postupy chovateľov koní pri spracovávaní projektov
a žiadostí o podporu z fondov EÚ“
Ing. Víťazoslav Zákopčan
(Pavilón č. 3 – Programové centrum)

3. 9. 2005 (sobota)

10.00 h Slávnostné otvorenie výstavy
(Pavilón č. 3 – Programové centrum)

10.30 – 11.00 h Ukážka pri príležitosti slávnostného otvorenia
(Kolbisko)

11.00 – 11.30 h Kűr – drezúrna ukážka
(Kolbisko)

11.30 – 13.30 h Chovateľské prehliadky – 1. časť
(Kolbisko)

13.00 – 14.00 h Veterinárna prednáška pre verejnosť a firemná prezentácia
(Pavilón č. 3 – Programové centrum)

13.30 – 14.00 h Voltíž, Hipoterapia
(Kolbisko)

14.00 - 16.00 h Dni Furiosa
(Pavilón č. 3 – Programové centrum)

14.00 – 16.00 h Chovateľské prehliadky – 2. časť
(Kolbisko)

16.00 – 17.00 h Aukcia koní
(Kolbisko)

17.00 – 19.00 h Westernová súťaž
(Kolbisko)


4. 9. 2005 (nedeľa)

9.30 – 10.00 h Kűr – drezúrna ukážka
(Kolbisko)

10.00 – 11.00 h Mini maxi
(Kolbisko)

11.00 – 12.00 h Ride & Drive Show, Autogramiáda účastníkov
(Kolbisko)

12.00 – 12.30 h Voltíž, Hipoterapia
(Kolbisko)

12.30 – 14.30 h Chovateľské prehliadky arabov
(Kolbisko)

14.30 – 15.00 h Prehliadka šampiónov výstavy
(Kolbisko)

15.00 – 16.00 h Ukážka NŽ Topoľčianky
Losovanie tomboly
(Kolbisko)

16.00 – 18.30 h Furmanské preteky – finále Pohára ZCHKS
(Kolbisko)

Dotácia výstavy KÔŇ pre vystavujúce firmy do 50% oprávnených nákladov.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR podľa § 3 a § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento doplnok:

Kalendár zahraničných výstav a veľtrhov garantovaných Ministerstvom pôdohospodárstva SR, uvedený v čiastke 26 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR z 24. novembra 2004 pod číslom 121/2004, sa dopĺňa o ďalšiu domácu výstavu so zahraničnou účasťou takto:

3. K Ô Ň 2005, Trenčín
2. - 4. septembra 2005
areál Výstaviska TMM, a.s. Trenčín
2. medzinárodná výstava koní

Na základe § 11 ods. 1 písm. b) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva sa za účasť na výstave "K Ô Ň 2005" poskytne technická podpora do 50% oprávnených nákladov.
- redakcia -
29.08.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet