Archiv



Obcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Prekvapenia vo Váhu

Prekvapenia vo Váhu

Prekvapenia vo Váhu

29. augusta sa začala vypúšťať časť kanálu rieky Váh pri Novom Meste nad Váhom. Dôvodom je revízia Biskupického kanála po dvadsiatich rokoch. Slovenský vodohospodársky podnik - závod Povodie stredného Váhu II chce zistiť technický stav vodného diela. Kontrolovať a opravovať budú tesnenie na betónových stenách kanála. Na revízii bude pracovať spolu asi 250 ľudí, vrátane zamestnancov vodných elektrární. Práce by mali trvať do konca októbra a vyžiadajú si do 50 miliónov korún.


Vodohospodári chcú vyčistiť vodné dielo od nánosov, ktoré odhadujú celkovo na 30 tisíc kubických metrov. Očakáva sa nález mnohých prekvapení (napr. automobily – viď. foto). Pri Novom Meste nad Váhom sa objavili priesaky na hrádzi, takže v tomto úseku sa bude pracovať aj na odstránení týchto nedostatkov. Počas vypúšťania kanála budú vodohospodári spolupracovať s rybármi, ktorí budú na člnoch so sieťami vylovovať ryby žijúce v kanáli.

Bonus:

1. krátke video z 30-teho augusta - tu

2. reportáž Radia Expres - tu
- redakcia -
03.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet