ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Povedzte NIE homofóbii v Litve!

Povedzte NIE homofóbii v Litve!

Povedzte NIE homofóbii v Litve!

Litovský parlament prijal zákon trestajúci toho, kto bude na verejnosti pred deťmi hovoriť o gejoch a lesbách. O homosexualite a bisexualite nebude môcť hovoriť učiteľ v školách, rovnako ani médiá, ktoré môžu sledovať a čítať mladiství. Takáto cenzúra dáva priestor na vznik homofóbie, teda neopodstatneného strachu a nenávisti k homosexuálom.


Iniciatíva Inakosť vyjadruje solidaritu s mladými ľuďmi v Litve a odsudzuje schválenie tohto zákona v členskej krajine EÚ. Spolu s Amnesty International, ILGA-Europe a inými organizáciami považuje tento zákon za porušenie jedného za základných ľudských práv, práva slobody prejavu.

 

 Výskum organizácie IGLYO preukázal, že mladí gejovia a lesby práve v školách najviac trpia fyzickým a psychickým násilím. Iné výskumy ukázali, že samovraždy medzi mladými gejmi, lesbami, bi a trans ľuďmi sú až desaťnásobne častejšie ako medzi ich hetero rovesníkmi. Simon Maljevac z IGLYO hovorí: “Toto trápenie je zapríčinené stigmatizáciou, netoleranciou a nedostatkom informácií o homosexualite, ktoré mladí ľudia potrebujú, jednak aby pochopili svoju identitu, a tiež aby rešpektovali rozmanitosť iných. Nový litovský zákon iba zvýši trápenie... Neochráni to mladých ľudí, ale poškodí im.“

 

Iniciatíva Inakosť týmto vyzýva slovenskú verejnosť k spolupráci : k osloveniu poslancov SR v Európskom parlamente a veľvyslancov (SR pre Litvu a Litvy pre SR),  aby verejne odsúdili potláčanie slobody slova v podobe, v akej ho prijala Litva. Možno tak spraviť jednoducho, prostredníctvom odoslania elektronického listu zo stránky  www.inakost.sk (sekcia Kampane – Výzvy).


Odkazy na ďalšie informácie:

 

SME.sk - V Litve bude slovo homosexuál tabu : http://www.sme.sk/c/4935478/v-litve-bude-slovo-homosexual-tabu.html

 

Amnesty International - Lithuanian parliament passes homophobic law : http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/lithuanian-parliament-passes-homophobic-law-20090714

 

ILGA Europe - Members of the European Parliament and ILGA-Europe protest against homophobic and harmful law in Lithuania :

http://www.ilga-europe.org/europe/news/updated_with_images_members_of_the_european_
parliament_and_ilga_europe_protest_against_homophobic_and_harmful_law_in_lithuania

IGLYO - Social exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT) in Europe : http://www.iglyo.com/content/activities/sexclusion.html


- Ján Benec -
05.08.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet