ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Tajomstvo

Tajomstvo

Tajomstvo

V minulosti si chceli vodcovia, ktorí ovládali Tajomstvo , ponechať moc a nedeliť sa o ňu. Ľud udržiavali v nevedomosti. Ľudia šli do práce, splnili si svoju úlohu, prišli domov. Boli súčasťou súkolia bez vlastnej moci, pretože Tajomstvo strážila hŕstka tých, čo ho poznali.


Múdri ľudia to vždy vedeli. Zoberte si starovekých Babylončanov. Tí zákon príťažlivosti poznali vždy: podobné priťahuje podobné. Ale deje sa to na úrovni myšlienok. Ak to vidíte v duchu, čoskoro to budete držať v rukách. Každá vaša myšlienka je skutočná – je to sila. Myšlienky vysielajú magnetický signál, ktorý k vám priťahuje svoju paralelu.

My ľudia máme za úlohu pevne sa držať v myšlienkach toho, čo chceme. Musíme si v mysli absolútne ujasniť, čo chceme dosiahnuť. Vtedy začneme privolávať jeden z najúžasnejších zákonov vesmíru, a síce zákon príťažlivosti. Stanete sa tým, na čo najčastejšie myslíte a takisto pritiahnete to, na čo najčastejšie myslíte.

Predstavujte si napríklad, že žijete v hojnosti a pritiahnete ju. Funguje to vždy a u každého. Problém je ale v tom, že väčšina ľudí myslí na to, čo nechce. A potom sa čudujú, prečo sa s tým čo nechcú, stretávajú zas a zas. Zákon príťažlivosti sa nepýta, či niečo vnímate ako dobré, či zlé, či to chcete, alebo nechcete. Reaguje na vaše myšlienky. Keď pomyslíte na kopu svojich dlžôb a cítite sa pritom strašne, do vesmíru vysielate takýto signál: „Cítim sa mizerne kvôli všetkým tým dlžobám, čo mám.“ Sami to potvrdzujete. Pociťujete to na každej úrovni svojho bytia. A preto toho dostanete ešte viac.

Keď sa sústredíte na to, čo nechcete – „nechcem meškať, nechcem meškať“ – zákon príťažlivosti nepočuje, že to nechcete. Zhmotní to, na čo myslíte. Nerozlišuje medzi chcením a nechcením. Pritiahne k vám to, na čo myslíte bez ohľadu na to, čo to je. Zákon pôsobí vždy, či tomu veríte, rozumiete, alebo nie. Je to nepretržitý proces zhmotňovania vašich myšlienok.
- Z knihy Secret od Rhondy Byrne -
11.08.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet