ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Návraty

Návraty

Návraty

Duše se nikdy nerodí ani neumírá.
Nevznikla, nevzniká a nevznikne.
Je nezrozená, věčná, existuje trvale a od pradávna.
Nezahyne, když je zabito tělo.


„Kdyby se mě nějaký obyvatel Asie zeptal na definici Evropy, byl bych nucen mu odpovědět: Je to část světa, která trpí neuvěřitelným přeludem, že člověk byl stvořen z ničeho a že jeho současné zrození představuje jeho první vstup do života.“
– německý filosof devatenáctého století Artur Schopenhauer.

„Jsem přesvědčen o tom, že skutečně existuje cosi jako další život, že živé vyrůstá ze smrti a že duše zemřelých existují dále.“
– Sokratés

„Duše se musejí znovu vracet do absolutní substance, ze které se vynořily. Aby toho však mohly dosáhnout, musejí rozvinout veškerou dokonalost, jejíž sémě je do nich zasazeno; a pokud tuto podmínku nesplní v průběhu jednoho života, musí začít druhý, pak třetí a tak dále, dokud nedosáhnou stavu, který je způsobilý pro opětovné spojení s Bohem.“
-    Zóhar (jeden z hlavních kabalistických textů)

„Pro své sklony ke zlu některé duše … vstupují do těl, nejprve lidských; potom se pro své spojení s iracionálními vášněmi po přiděleném čase lidského života mění ve zvířata, ze kterých poté klesají na úroveň rostlin. Z tohoto stavu se opět pozvedají po stejných stupních a opětovně jsou dosazeny na své místo v nebi.“
-    teolog Órigenés (uznávaný znalec Bible, jeden z otců rané křesťanské církve, 3. stol. n. l)

Zemřel jsem jako nerost a stal jsem se rostlinkou,
Zemřel jsem jako rostlina a povstal jsem jako zvíře,
Zemřel jsem jako zvíře a stal se člověkem.
Proč bych se měl bát? Kdy jsem umíráním něco ztratil?
-    Džalálu´d-dín Rúmí (slavný sofijský básník)

„Jsem si jistý, že stejně, jako jsem zde nyní, byl jsem tu již tisíckrát předtím, a doufám, že se ještě tisíckrát vrátím.“
-    Goethe
 
„Genialita je zkušenost. Někteří lidé si myslí, že je to dar nebo talent, ale přitom je to ovoce dlouholetých zkušeností z mnoha životů.“
-    Henry Ford

„ Tak jako prožíváme tisíce snů v našem současném životě, je i náš současný život jen jeden z mnoha tisíců životů, do kterých přicházíme z jiného, skutečnejšího života … a kam se vracíme po smrti. Náš život je jen jeden ze snů o tomto skutečnějším životě, a tak se to opakuje nekonečně, až do úplně posledního, opravdu skutečného života – života Božího.“
-    Lev Tolstoj

„Dokážu si dobře představit, že jsem již žil v minulých staletích a narazil tam na otázky, které jsem nebyl schopen odpovědět; že jsem se znovu musel narodit, protože jsem nesplnil úkol, který mi byl uložený.“
-    Carl Jung

„Přátelé, to jsou všechno duše, které jsme znali již v minulých životech. Táhne nás to k sobě. Takhle já vidím své přátele. Nezáleží na tom, jestli se známe jen jeden den. Nemusím čekat dva roky, až se budeme dobře znát, protože jsme se stejně už někde setkali dávno předtím.“
-    George Harrison (Beatles)

„Nedokážu si představit nepřátelství mezi lidmi jako něco trvalého. S vírou, kterou mi dává teorie opakovaného rození, žiji v naději, že pokud ne v tomto, tak v nějakém dalším zrození dokážu přátelsky obejmout celé lidstvo.“
-    Mahátmá Gándhí
- NÁVRATY náuka o reinkarnaci - The Bhaktivedanta Book Trust -
16.08.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet