ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Hrady Beckov a Čachtice patria medzi 7 divov TSK

Hrady Beckov a Čachtice patria medzi 7 divov TSK

Hrady Beckov a Čachtice patria medzi 7 divov TSK

V auguste 2009 boli na Trenčianskom hrade vyhlásené divy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Hlasovanie občanov vo vzdelávacej, osvetovej a propagačnej súťaži Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja prebiehalo od apríla do júla. Cieľom bolo podrobnejšie oboznámiť verejnosť s najzaujímavejšími dielami ľudských rúk a umu na území TSK , ako aj podporiť cestovný ruch v regióne.


Nominovaných bolo 21 divov a o konečnom poradí napokon rozhodlo 18 475 hlasov. Samotné výsledky potvrdzujú, že Trenčiansky kraj právom nazývame krajom hradov a zámkov. Za najväčšie divy považujú naši občania práve takéto pamiatky.
Prvenstvo a prívlastok najväčší div Trenčianskeho samosprávneho kraja získal Bojnický zámok s 2403 hlasmi. Len o niečo menej – 2163 obdržal Trenčiansky hrad, ktorý sa teda umiestnil na druhom mieste. Tretí najväčší počet – 1578 hlasov patrí hradu Beckov. No a sedem divov dopĺňajú tieto pamiatky: 4. Mohyla generálna M. R. Štefánika na Bradle s 1375 hlasmi, 5. hrad Čachtice – 1249 hlasov, 6. Rímsky nápis na skale Trenčianskeho hradu – 1160 hlasov a 7. Považský hrad – 1052 hlasov.

- redakcia -
25.08.2009

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet