ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Odkaz predsedu vlády Austrálie neprispôsobivým národnostným menšinám

Odkaz predsedu vlády Austrálie neprispôsobivým národnostným menšinám

Odkaz predsedu vlády Austrálie neprispôsobivým národnostným menšinám

Predseda vlády Kevin Rudd – Austrália: Moslimovia, ktorí chcú žiť podľa islamského práva Sharia, boli vyzvaní, aby opustili Austráliu, čím sa vláda zamerala na radikálov v snahe odvrátiť možné teroristické útoky.
Rudd sám pritom rozhneval niektorých austrálskych moslimov prehlásením, že podporoval špionážne agentúry v sledovaní národných menšín.


Citujeme: “Prisťahovalci, nie Austrálčania, sa musia prispôsobiť!
Prijmete to, alebo odíďte! Som unavený obavami tohoto národa s toho, či nie sme ohrození nejakými jedincami či ich kultúrou. Od teroristického útoku na Bali sme u väčšiny Austrálčanov zaznamenali nárast vlastenectva. Naša kultúra sa vyvíjala počas viac než dvoch storočí bojov, pokušení a víťazstiev miliónov mužov a žien, ktorý usilovali o slobodu.Rozprávame prevažne anglicky, a nie španielsky, libanonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky alebo akokoľvek inak. Takže, pokiaľ sa chcete stať súčasťou našej spoločnosti, naučte sa jazyk!
Väčšina Austrálčanov verí v Boha. Nie je to žiaden politický pravicový nátlak, ale prostý fakt, lebo práve kresťanský muži a ženy založili tento štát na kresťanských princípoch, čo je jasne zdokumentované. A je isto vhodné, aby to bolo vyobrazené na stenách našich škôl. Pokiaľ vás Boh obťažuje, navrhujem vám, aby ste uvažovali o inej časti sveta ako svojom domove, lebo Boh je súčasťou našej kultúry. Vašu vieru môžeme akceptovať, a nebudeme sa pýtať prečo. Všetko, čo žiadame, je aby ste vy akceptovali tú našu a žili s nami v súlade a pokojnom spolužití.
Toto je naše zem, naša pôda a náš spôsob života, dáme vám všetky príležitosti k tomu, aby ste to všetko mohli užívať. Ale ako náhle ste sa začali sťažovať, nariekať a hundrať o našej vlajke, našich záväzkoch, našej kresťanskej viere alebo našom spôsobe života,
veľmi Vám doporučujem využiť ďalšiu prednosť našej skvelej austrálskej slobody – právo odísť. Pokiaľ ste tu tak nešťastní, odíďte!
Nenútili sme vás sem prísť. Požiadali ste, aby ste tu mohli byť. Tak prijmite zem, ktorá prijala vás.

Zdroj: Hlavu hore
- -
02.09.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet