ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Súčasná náplň Matice

Súčasná náplň Matice

Súčasná náplň Matice

Naša 150-ročná národná inštitúcia hľadá nové výzvy. Pôvodný cieľ Matice Slovenskej – vydávanie kníh, novín a ďalšia podpora používania rodného jazyka sa zdá už neaktuálny. 2, 73 milióna € zo štátneho rozpočtu však treba nejako obhájiť. Zvlášť keď sa podarilo za ostatných 5 rokov nevyrobiť dlh len 2 krát. A preto počúvame stále nové obavy z etnického ohrozenia štátotvorného národa.


Minulý rok vydala Matica kontroverzné diela čelných predstaviteľov fašistického slovenského štátu – denník Alexandra Macha a Konštantína Čulena. V tomto roku je témou číslo 1 obava z Maďarov a Česi sa tiež dostávajú do nevôle.

„Akékoľvek iniciatívy spochybňujúce suverenitu a celistvosť Slovenskej republiky zo strany veľkomaďarskej iredenty sú odsúdeniahodné a Matica slovenská bude čeliť ich prienikom na suverénne územie Slovenska.“ – uznesenie valného zhromaždenia Matice slovenskej.

„Prepínam televízne stanice a nepočujem iný dabing ako český. Veď to je choré.“ – Peter Mulík, tajomník Matice slovenskej. Podľa neho by sa mal zakázať. Popularita českých umelcov vraj svedčí o nesvojprávnosti slovenskej kultúry. Riešenie vidí v definovaní identickej slovenskej kultúry, ktorej nositeľov by mal štát finančne podporovať.

Antimaďarské nálady vydržia určite ako hlavná téma do konca roka. No ja už som netrpezlivý, čo bude téma číslo jeden v budúcom roku?

- Šarmi -
12.09.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet