ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > História a ciele gay-lesbických filmových festivalov v SR

História a ciele gay-lesbických filmových festivalov v SR

História a ciele gay-lesbických filmových festivalov v SR

Gej a lesbické filmové festivaly na Slovensku začali písať svoju históriu v roku 1995 v Tajove. Prvý festival organizoval Filmový klub Banská Bystrica a Slovenský filmový ústav Bratislava. Bol to prvý festival svojho druhu usporiadaný vo vtedajšom východnom bloku.


Festival sa neobišiel ani bez protestov verejnosti, v katolíckych kostoloch sa dokonca ozývali hlasy proti jeho usporiadaniu. V Tajove sa konal v roku 1996 aj jeho druhý ročník, oba len pre akreditovaných účastníkov, uzavretú spoločnosť na chate Lesák.
Po trojročnej prestávke sa konal festival od roku 1999 už v Bratislave (ďalšie v rokoch 2000, 2001, 2007, 2008, 2009) a bol určený širokej verejnosti. Tohtoročný festival je v poradí ôsmy.

Naše ciele
Filmový festival inakosti je zameraný na prezentáciu európskej a svetovej kinematografie s tematikou sexuálnych menšín, ktorá zobrazuje objektívnu realitu života gejov, lesbických žien, bisexuálov a transsexuálov a zároveň reflektuje historické skutočnosti, ako aj súčasnú situáciu a postavenie tejto menšiny v slovenskej spoločnosti a v zahraničí.
Festival je organizovaný skupinou dobrovoľníkov, ktorí považujú práve filmové médium a filmový festival za vhodný nástroj šírenia myšlienky otvorenej občianskej spoločnosti, v ktorej záujem o oboznámenie s inakosťou a otvorenosť voči inakosti zohráva jednu z kľúčových úloh. Cieľom festivalu je predovšetkým:
  • pomáhať pri odstraňovaní marginalizácie a pri plnohodnotnej integrácii kultúry genderových minorít (gejov, lesbických žien, bisexuálov a transsexuálov) do kultúry slovenskej spoločnosti,
  • posúvať pohľad väčšinovej spoločnosti smerom k pozitívnemu prijímaniu príslušníkov týchto minorít a eliminovať kultúrne stereotypy a spoločenské bariéry z myslenia heterosexuálnej väčšiny (homosexuáli nepredstavujú žiadnu hrozbu pre heterosexuálov),
  • prispievať k rozširovaniu ponuky slovenského audiovizuálneho prostredia o kvalitné diela s humanistickým obsahom z domácej a svetovej produkcie akcentujúce kultúrnu rozmanitosť spoločnosti a zviditeľňujúce históriu spolužitia väčšiny s menšinou,
  • podporiť trvalý rozvoj komunitného života a aktívne zapájanie príslušníkov genderových minorít do spoločenského a verejného diania vrátane odbúravania vnútorných bariér sociálneho ghetta menšiny a prispieť k spoločenskej a kultúrnej sebarealizácii jej členov,
  • podporiť legálne verejné uvádzanie filmov s gej a lesbickou tematikou (kampaň Nesťahujte, príďte do kina!).

- Iniciatíva Inakosť -
15.09.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet