ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Myjavská lipa vo finále

Myjavská lipa vo finále

Myjavská lipa vo finále

Nadácii Ekopolis prišlo 88 nominácií do súťaže Strom roka 2009. Odborná porota vybrala 12 finalistov. Medzi nimi aj Lipu veľkolistú z Myjavy, časť Turá Lúka. Strom patrí k najstarším drevinám na Slovensku. V okrese Myjava je najstarším evidovaným chráneným stromom.


Údaje o strome:
  • vek: 605 rokov
  • obvod: 1.015 cm
  • výška: 16 m
  • lokalita: u Belanských, pri dome č. 564
V roku 1990 bola lipa vyhlásená za chránenú prírodnú pamiatku. Je unikátna nielen vekom a rozmermi, ale aj tvarom kmeňa. Pre svoje okolie má mimoriadny estetický, vedecký, kultúrny a krajinotvorný význam.

Hlasovať môžete na www.ekopolis.sk

- redakcia -
17.09.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet