ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > B A Ž A N T P O H O D A 2010

B A Ž A N T P O H O D A 2010

B A Ž A N T   P O H O D A   2010

Agentúra Pohoda v týchto dňoch začína s prípravou budúceho ročníka umeleckého festivalu Bažant Pohoda, ktorý by sa mal uskutočniť tradične v tretí júlový víkend,
t. j. v dňoch 15. – 17. júla 2010.


Snahou organizátorov bude zachovať doterajšie dejisko festivalu na trenčianskom letisku. Prípravy neovplyvnia zodpovedné riešenie následkov tohtoročnej tragédie.

  

„V súčasnosti cítime veľký smútok z nešťastia, ktoré festival ukončilo v júli tohto roku, určite nás ovplyvní aj v prípravách a organizácii budúcich ročníkov. Festival vo svojej histórii prinášal množstvo pozitívnych emócií, veríme, že tomu tak bude aj v budúcnosti,“ vysvetľuje rozhodnutie o začiatku príprav riaditeľ festivalu Michal Kaščák.

Facebook

- Mário Gešvantner -
01.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet