ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Už žádné návraty!

Už žádné návraty!

Už žádné návraty!

Situace živé bytosti chycené v koloběhu rození a umírání se podobá situaci řeckého hrdiny Sisyfa, který se jednou pokusil přelstít bohy a byl za tento troufalý čin odsouzen k beznadějnému osudu. Musel valit do kopce kámen a pokaždé, když konečně dosáhl vrcholku, kámen se opět svalil dolů a Sisyfos musel svůj namáhavý úkol začínat stále znovu a znovu.


Také živá bytost v hmotném světě musí podle zákona reinkarnace začít další nový život vždy, když starý život skončí. V každém životě se usilovně snaží dosáhnout svých hmotných cílů, ale veškeré její úsilí troskotá a tak musí začínat znovu.
My naštěstí nejsme Sisyfové a záchrana z nekonečného koloběhu rození a umírání existuje. Prvním krokem je poznání, že „nejsme toto tělo“. Védy prohlašují: anim brahmasmi – „Jsem čistá duše“. A jako duše máme všichni vztah s nejvyšší duší, Krišnou neboli Bohem.
Individuální duši můžeme přirovnat k jiskře, která vylétla z ohně nejvyšší duše. Stejně jako jiskra a oheň mají stejnou kvalitu, tak i individuální duše má stejnou duchovní kvalitu jako Bůh. Oba sdílejí duchovní povahu sestávající z věčnosti, poznání a blaženosti.
Všechny živé bytosti existují původně v duchovním světě jako transcendentální milující služebníci Nejvyššího Pána, ale když živá bytost tento vztah opustí, dostane se pod kontrolu hmotné energie v koloběhu opakovaného rození a umírání a tak přijímá různá těla podle své karmy.
Aby se člověk mohl od reinkarnace osvobodit, musí důkladně porozumět zákonu karmy. Karma je sanskrtský pojem, který definuje zákon přírody, který má obdobu v moderním fyzikálním zákonu akce a reakce. Někdy říkáme: „Zasloužil jsem si to?“ Často si instinktivně uvědomujeme, že jsme nějakým způsobem zodpovědní za dobré a špatné věci, které se nám přihodí, přestože přesný způsob, jak k tomu dochází, nám uniká.
V tomto životě si našimi myšlenkami a činy připravujeme naše příští tělo, které může být nižší nebo vyšší. Lidská forma života je velmi vzácná; duše dostává lidské tělo až po projití milióny nižších druhů. A jen v lidské podobě může svojí inteligencí pochopit komické zákony a tak se osvobodit od reinkarnace. Lidské tělo je jedinými dveřmi, kterými se dá uniknout před utrpením hmotné existence. Ten, kdo lidské tělo zneužívá a nedosáhne seberealizace, není o nic lepší než pes nebo osel.

- NÁVRATY náuka o reinkarnaci - The Bhaktivedanta Book Trust -
04.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet