ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Stretnutie so Šaolinským mníchom Shi XingFa

Stretnutie so Šaolinským mníchom Shi XingFa

Stretnutie so Šaolinským mníchom Shi XingFa

25. a 26.septembra 2005 v telocvični Gymnázia J. G. Tajovského, Tajovského ulica 25, Banská Bystrica sa uskutoční stretnutie so Šaolinským mníchom Shi XingFa - 32. generácia Šaolinských laických mníchov, 13. generácia Čchenťiakou Tchaj-ťi čchuan.


Program:

Nedeľa 25.septembra
10 – 13 hod (cena: 600,- Sk)
 • Úvod do NeiJia Tai Ji (Vnútorného tchaj-ťi)
 • Čo je vnútorné (Neijia) a vonkajšie(Waijia) tcha-jťi ?
 • Dôležitosť sily vychádzajúcej z chrbtice ?
 • Čo je to 13 esencií ?
 • Nácvik otváracích sekvencií, zdravotné a bojové aspekty ...
13 – 16 hod (cena: 600,- Sk)
 • Úvod do Shaolin Qi Gong (Šaolinského čchi-kungu)
 • Čo je to čchi-kung?
 • Dôležitosť 2 druhov dýchania
 • Nácvik úvodných otváracích cvikov ...
Cena pri účasti na obidvoch častiach je 1000,- Sk

16 – 17 hod (cena: 15 GBP/osoba/1 hodinu)     
 • Šaolinské skupinové čistenie a liečenie
Pondelok 26.septembra od 10 hod
 • Súkromné liečenie podľa objednávok - 1 osoba/1 hodina/50 GBP
Bližšie informácie:  Ivana Kýpeťová 0911 640 612, ivanakypetova@pobox.sk
 • Seminár bude tlmočený z anglického jazyka do slovenčiny.
 • Vhodné aj pre úplných začiatočníkov.
 • Prineste si pohodlné oblečenie a obuv.
 • Viac nájdete na www.shaolin.org.uk
- Ivana Kýpeťová -
07.09.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet