ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Veľký deň pre Írsko a veľký deň pre Európu

Veľký deň pre Írsko a veľký deň pre Európu

Veľký deň pre Írsko a veľký deň pre Európu

Predseda EP Jerzy Buzek sa vyjadril k výsledku Írskeho referenda pri otvorení dnešného krátkeho plenárneho zasadnutia v Bruseli: "Výsledok ma potešil. Bol to veľký deň pre Írsko a veľký deň pre Európu. Íri vyslali jasný signál, že si želajú ostať v srdci nášho zjednoteného kontinentu."


Predseda Jerzy Buzek vyslovil nádej, že Lisabonská zmluva bude schválená aj v posledných dvoch krajinách, a to v Poľsku ako aj v Českej republike. Podľa Buzeka je cieľom zmluvy aj to, aby bola Únia schopná odpovedať na výzvy 21. storočia.

 

"Musíme rozptýliť obavy našich občanov v oblasti energetiky, zvyšujúcej sa nezamestnanosti a tiež imigrácie," povedal predseda EP. Ďalej pripomenul, že "by sme nemali zabúdať na tých, ktorí hlasovali "Nie". Je naším zvykom myslieť na všetkých Európanov a rešpektovať ich názory, aj vrátane tých, ktoré nesúhlasia s našimi."

 

Katastrofa v Messine

 

Predseda Parlamentu hovoril aj o veľkej tragédii, ktorá sa stala minulý víkend v Messine a uctil si obete zosuvov pôdy. Parlament vyjadril rodinám sústrasť.

 

Výročie zavraždenia novinárky Anny Politkovskaya

 

Jerzy Buzek tiež pripomenul, že 7. októbra je 3. výročie smrti ruskej novinárky a aktivistky za ľudské práva Anny Politkovskaya, ktorej vražda nebola dodnes vyšetrená. Európsky parlament pomenoval po tejto novinárke svoju hlavnú tlačovú miestnosť.

 

Zmeny v programe plenárneho zasadnutia

 

Poslanci hlasovali proti návrhu Európskej ľudovej strany (EPP) vyradiť zo štvrtkového programu diskusiu o slobode informácií v Taliansku (za návrh bolo 268, proti 284 a zdržalo sa 18 poslancov). Poslanci rovnako hlasovali proti návrhu vyradiť z programu hlasovanie o rezolúcii na túto tému (286 za, 293 proti, 18 sa zdržalo). Hlasovanie o rezolúcii sa teda uskutoční tento mesiac na plenárnej schôdzi v Štrasburgu (19.-22. októbra).

 

Do programu schôdze poslanci zaradili vyhlásenie Rady EÚ o situácii v Guiney, tento bod programu bude nasledovať po vyhláseniach Rady a Komisie k výsledkom írskeho referenda o Lisabonskej zmluve.

 

Hlasovanie o rezolúcii o odškodnení pasažierov v prípade bankrotu leteckých spoločností poslanci presunuli na októbrovú plenárnu schôdzu v Štrasburgu (19.-22. októbra). Debata na túto tému sa uskutoční dnes.

 

Správu slovenskej poslankyne Edit Bauer (EPP) o organizácii pracovného času osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave poslanci vyradili z programu z procedurálnych dôvodov.

- Gabriela SERMEK - ZENTKOVÁ -
07.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet