ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Hodina otázok s Barrosom v EP: od Lisabonskej zmluvy až po Tonyho Blaira

Hodina otázok s Barrosom v EP: od Lisabonskej zmluvy až po Tonyho Blaira

Hodina otázok s Barrosom v EP: od Lisabonskej zmluvy až po Tonyho Blaira

Počas historicky prvej Hodiny otázok s predsedom Európskej komisie na plenárnej schôdzi v Štrasburgu sa poslanci EP pýtali na témy akými sú Lisabonská zmluva, nezamestnanosť, podporenie komisárky Neelie Kroesovej a menovanie Tonyho Blaira na post stáleho predsedu Európskej rady. Predseda EK José Manuel Barroso odpovedal najprv na otázky zástupcov politických skupín, neskôr sa vyjadroval k otázkam poslancov týkajúcich sa dopadov finančnej krízy na zamestnanosť a sociálnu kohéziu.


Paulo RANGEL (EPP, PT) žiadal vysvetlenie od Komisie, či už podnikla nejaké kroky, aby zabezpečila prechodné obdobie medzi platnosťou Zmluvy z Nice a Lisabonskou zmluvou. J. M. Barroso odpovedal: "Všetky krajiny už prijali Lisabonskú zmluvu z pohľadu demokracie, aj keď je tu jeden nevyriešený problém. Európska komisia čaká na rozhodnutie Ústavného súdu ČR."

Stephen HUGHES (S&D, UK) vyjadril svoje obavy z finančnej krízy, ktorá "sa stáva aj sociálnou krízou" a spýtal sa predsedu Komisie na jeho politiku pre oblasť hospodárskej obnovy. J. M. Barroso mu odpovedal, že "bez plánu hospodárskej obnovy EÚ by situácia bola ešte horšia". Ďalej vysvetlil, že navrhol zvolať špeciálny summit o zamestnanosti.

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) ako predseda politickej skupiny ALDE sa predsedu EK pýtal, či súhlasí so stanoviskom komisárky Neelie Kroesovej ohľadom podpory Nemecka spoločnosti Opel. "Vždy som podporil svojich komisárov", povedal Barroso a upresnil, že aj tentokrát podporí stanovisko komisárky pre hospodársku súťaž.

Spolupredsedníčka Skupiny Zelených/EFA Rebecca HARMS (DE) sa zaujímala o rokovania pred summitom o klimatických zmenách v Kodani a plány EÚ pokiaľ ide o globálnu dohodu o znížení emisií. "Dúfam, že Európska rada na konci tohto mesiaca dospeje k silnému spoločnému stanovisku", odpovedal J. M. Barroso. Ubezpečil, že Komisia bude presadzovať ambiciózny návrh.

Michał Tomasz KAMIŃSKI (ECR, PL) sa opýtal, čo mieni predseda Komisie urobiť pre prehĺbenie vnútorného trhu s cieľom dostať sa z krízy. Barroso pripomenul svoj politický programový dokument a ubezpečil, že vnútorný trh je kľúčovou prioritou. Komisia pripraví na túto tému novú správu.

Lothar BISKY (EUL/NGL, DE) pripomenul, že Komisia vyzvala členské štáty na znižovanie rozpočtových deficitov a spýtal sa, či škrty vo verejných výdavkoch sú cestou k riešeniu krízy. "V určitom momente sa musíme vrátiť k udržateľným financiám," uviedol predseda EK s tým, že by to malo byť v roku 2011. "Je to otázka solidarity s budúcimi generáciami."

Nigel FARAGE (EFD, UK) sa spýtal, či Tony Blair získal pozíciu favorita na post stáleho predsedu Európskej rady výmenou za zrušenie tzv. britského rabatu (zľava Británie z príspevkov do spoločného rozpočtu EÚ). Barroso poprel existenciu takejto "tajnej dohody".

- Gabriela SERMEK - ZENTKOVÁ - Tlačová atašé EP -
21.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet