ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Informačná kancelária Európskeho parlamentu vyhlasuje piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola na rok 2010

Informačná kancelária Európskeho parlamentu vyhlasuje piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola na rok 2010

Informačná kancelária Európskeho parlamentu vyhlasuje piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola na rok 2010

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku dnes vyhlásila piaty ročník súťaže v rámci programu Euroscola, ktorá je určená pre mladých ľudí vo veku 16 až 18 rokov. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých stredných škôl na Slovensku, ktorí usporiadajú podujatie s prvkom diskusie o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch a problémoch, o našom členstve v Únii či o mieste mladých ľudí v Európskej únii.


Študenti šiestich víťazných stredných škôl dostanú možnosť prežiť deň v štrasburskom sídle Európskeho parlamentu a spolu s rovesníkmi z 27 členských krajín EÚ rokovať ako skutoční europoslanci.          
"Sme nesmierne radi, že práve prostredníctvom Euroscoly dostávajú študenti príležitosť spoznať prácu poslancov Európskeho parlamentu na vlastnej koži. Je dôležité, aby sa Európsky parlament dostal do povedomia mladých ľudí a aby sa oboznámili s jeho kompetenciami a fungovaním, pretože jeho rozhodnutia ovplyvňujú život nás všetkých" povedal pri príležitosti vyhlásenia súťaže Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.
Cieľom programu Euroscola, ktorý organizuje Európsky parlament od roku 1989, je oboznámiť mládež s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť im vymeniť si názory na témy s európskym rozmerom. Zároveň sa snaží poukázať na význam znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe. V súčasnosti sa na programe zúčastňuje asi 10.000 mladých ľudí z Európy.
 Dokumentáciu o uskutočnených podujatiach v rámci programu Euroscola je potrebné zaslať na adresu Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku do 15. januára 2010. 
Výsledky súťaže vyhlási Informačná kancelária Európskeho parlamentu na slávnostnom podujatí dňa 8. februára 2010 za účasti poslancov Európskeho parlamentu a ďalších hostí.

Viac informácií o programe Euroscola nájdete aj na internetovej stránke www.europskyparlament.sk.
- Ivana Janíková Stavrovská - Tlačová tajomníčka Európskeho parlamentu -
23.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet