ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Dvojkoľajový tunel cez Turecký vrch

Dvojkoľajový tunel cez Turecký vrch

Dvojkoľajový tunel cez Turecký vrch

Na medzistaničnom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice sa v polovici októbra 2009 začala realizácia dvojkoľajového železničného tunela. Doterajšia trasa obchádzajúca Turecký vrch je dimenzovaná na rýchlosť 80 km/h a to už nie je vyhovujúce. Nová trasa je navrhnutá pre rýchlosť 200 km/h.


Technická štúdia riešenia problému starej trate sa zaoberala troma možnosťami:
  1. Preložka trate tak, aby sa zväčšil polomer zákruty – nerealizovateľné najmä z ekologického hľadiska (ChKO Biele Karpaty a ŠPR Turecký vrch – piaty stupeň ochrany)
  2. Vybudovanie skalného odrezu na úpätí Tureckého vrchu – asi 180.000 m3 vyrúbanej horniny
  3. Tunel cez Turecký vrch – porovnateľné s odrezom z hľadiska objemu horniny, realizácia bez obmedzenia prevádzky na trati, minimálny vplyv na prírodnú rezerváciu (zásah len v portálových oblastiach)
Projekt navrhuje, aby bol tunel razený technológiou Novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM) s rozpojovaním hornín trhacíni prácami pomocou tunelového bagra. Razená časť bude mať dĺžku 1,7 km. Otvorená stavebná jama má 25 m na južnom a 10 m na severnom portáli. Po ukončení prác bude otvorená stavebná jama zasypaná tak, aby sa povrch nad tunelom vrátil v maximálnej miere na pôvodnú úroveň.

Samotná realizácia celého medzistaničného úseku Nové mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice, v ktorom sa nachádza aj tunel, je rozdelená na štyri etapy. Tunel sa bude realizovať v prvých dvoch etapách zo severného portálu. V ďalších dvoch etapách sa zabezpečí napojenie do novej modernizovanej, resp. existujúcej trasy. Prácam na modernizácii trate bude predchádzať tzv. nultá etapa, v rámci ktorej sa vybudujú potrebné prístupové objekty pri severnom portáli (dočasný most, provizórne komunikácie k portálu atď.).

Na obrázku k článku je severný portál tunela (od Trenčianskych Bohuslavíc) - zdroj www.asb.sk

- info o I. a II. etape na www.reming.sk
Facebook

- redakcia -
27.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet