ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > s l o v a n s k á VZÁJOMNOSŤ ...Príde jej čas

s l o v a n s k á VZÁJOMNOSŤ ...Príde jej čas

s l o v a n s k á VZÁJOMNOSŤ ...Príde jej čas

Všetky dôvody hovoria v prospech slovanskej vzájomnosti. Všetky okolnosti bránia plnému rozvíjaniu slovanskej myšlienky. Ale všetky siločiary na začiatku 21. storočia smerujú k utvoreniu civilizačného bloku slovanských národov. Čo nás oprávňuje k takémuto spôsobu myslenia?


 Napriek mohutne propagovanému názoru, že zemeguľa speje k totálnej integrácii všetkého a všetkých, skutočnosť je úplne opačná. Speje k obrovskému nárazu civilizačných blokov, ktoré sa až po tomto tresku obrodia vo svojej duchovnej podstate. Slovanstvo tu možno prirovnať k dvanástim bárkam (12 slovanských štátov - poznámka SHO.sk) zmietajúcich sa na vlnách duchovného mora Zeme. No západný svet celkom zreteľne pripomína Titanik. Jeho pasažieri pijú šampanské z cudzích viníc, zdobia sa diamantmi z cudzej hrudy a tancujú na hlavách svojich domnelých poddaných. Existuje dôvod naskakovať na Titanik tesne pred jeho potopením? Chceme si naozaj ako ponížení plavčíci s otvorenými ústami obzerať prepychové zariadenie lode, ktoré bolo vytvorené pre nás? To si vari vážime viac cudzí luxus ako vlastný život? Každý si môže vybrať. Len vedzme, že naše bárky sú možno malé, ale práve preto lepšie odolajú vlnám ako veľké kolosy. A keď príde čas, môžu sa spojiť v pevnú flotilu.

Slovanov je 300 miliónov a spája ich nehmatateľné duchovné puto. Je ich možné rozoštvať i postaviť proti sebe, no nie je možné roztrhnúť puto slovanskej vzájomnosti, ktoré bolo utkané už pri zrode Slovanstva pred tisíckami rokov. Tri vlákna, ktoré tvoria pevnú niť súdržnosti, sa nazývajú: viera, rodina a národ. Nenechajme cudzie babravé ruky rozpletať túto niť. Je vari Slovanom vlastná bezduchovnosť a hmotárstvo? Boli azda Slovania niekedy šíriteľmi bezbrehého liberalizmu a nevšímavosti k osudu slabších? Máme hádam my, Slovania, obetovať svoju národnú podstatu na oltár zlatého teľaťa? Nie, stokrát nie! Veď práve to by bol nezadržateľný skok do prázdna.

Možno sa zdá, že mocní tohto sveta majú dnes akési iné, pragmatickejšie názory. Možno sa zdá, Slovanstvo sa vracia kamsi na začiatok svojej cesty. Možno sa zdá, že budúcnosť Slovanstva je zahalená v príliš hustej hmle. No práve preto je našou povinnosťou ochraňovať kúsok svetla. Aby raz mohlo zažiariť v plnej sile. Aby sa raz mohla rozvinúť i tá iná alternatíva. Aby tým, čo prídu po nás, nechýbal jeden schodík na ceste hore.

Chráňme preto slovanskú myšlienku a verme, že príde jej čas.

Zdroj: Slovenské Hnutie Obrody
- Mgr. Maroš Púchovský -
28.10.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet