ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > "Termosolár" na strednej odbornej škole

"Termosolár" na strednej odbornej škole

28. októbra 2009 sa uskutočnilo slávnostné spustenie prevádzky solárne termického zariadenia na Strednej odbornej škole v Novom Meste nad Váhom. Dvojročný projekt sa realizuje vďaka podpore Spolkovej nadácie pre životné prostredie Nemecko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) so sídlom v Ösnabrücku.


Realizácia solárno-termického systému na ohrev teplej úžitkovej vody je súčasťou medzinárodného vzdelávacieho projektu občianskeho združenia Alterna s názvom „Obnoviteľné zdroje energie v sieti Slovenských stredných škôl“. Nemeckým partnerom je Arbat solar & ingenieurwerkstatt Dossow. Vzdelávací projekt ponúka zúčastneným školám možnosť zoznámiť sa s technológiami, ktoré využívajú silu vetra a tzv. malej vody (veterná elektráreň Protivanov a malá vodná elektráreň Horná Streda obe zariadenia patria Centru pre aplikáciu obnoviteľných zdrojov vo Vilémove).
Do projektu boli v prvom kroku zapojené štyri stredné odborné školy. Združená stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom, Združená stredná škola elektrotechnická Stará Tura, Stredná záhradnícka škola v Piešťanoch a Spojená škola Organizačná zložka - Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne. Za Nemeckú stranu sa projektu zúčastnia stredné školy z Nemecka, konkrétne zo spolkovej republiky Bádensko-Würtenbersko.
Solárno-termický systém zohrieva vodu pre internát strednej školy. Táto výšková budova by bola ideálna pre umiestnenie solárnych panelov, ale jej strecha nebola projektovaná na takúto záťaž. Kolektory sú ukotvené v zemi na bývalom škvárovisku kotolne. Jedinou chybičkou je výpadok v zimnom období, kedy budova kolektory na hodinu zatieni.
Zariadenie je už rok v skúšobnej prevádzke. Za túto dobu vyrobilo 5300 kilowattov energie. Solárne panely zohrievajú vodu na 25 C (v lete aj viac). Tá potom putuje do bojleru, ktorý ju klasicky dohreje na požadovaných 50 stupňov. Žiaci, ktorí projekt realizovali, práve pracujú na fáze hodnotenia. Jej ukončenie je naplánované na jar 2010.
Obnoviteľné zdroje energie na týchto stredných školách budú slúžiť ako centrá vzdelávania.
- redakcia -
29.10.2009

Fotogaléria

Termosolár na strednej odbornej škole


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet