ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Beckovská hymna

Beckovská hymna

Beckovská hymna

Obecné zastupiteľstvo Obce Beckov vyhlasuje autorskú súťaž pod názvom „Oslavná báseň o Beckove“. Najlepší text bude zhudobnený. Pieseň bude používaná obcou pri mimoriadnych príležitostiach a podujatiach ako obecná hymna.


V texte vyjadrite svoj vzťah k Beckovu, použite v nej známe motívy Beckova, ako hrad, príroda, ľudia, pamiatky, Váh a pod.

Autor víťazného textu bude odmenený sumou 100 eur.

Svoje texty (básne) posielajte do 31.12.2009

e-mailom: beckov.martisova@mail.t-com.sk
alebo
poštou : Obecný úrad Beckov, 916 38 Beckov č. 180.

Na obálku alebo v prípade mailovej pošty ako predmet uvádzajte heslo: „Oslavná báseň o Beckove“.

- OÚ Beckov -
06.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet