ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Už 20 rokov nie je Európa rozdelená na polovicu

Už 20 rokov nie je Európa rozdelená na polovicu

Už 20 rokov nie je Európa rozdelená na polovicu

Európsky parlament si v stredu 11. novembra pripomenul na slávnostnom zasadnutí v Bruseli 20. výročie demokratických zmien v strednej a východnej Európe. Predseda EP Jerzy Buzek uviedol: "Pred dvoma dňami sme sa po druhýkrát pozerali na pád Berlínskeho múru. Tentokrát to bolo ale formou symbolického domina." Predseda privítal hlavného hosťa slávnostného zasadnutia Václava Havla slovami, že ide o človeka, ktorý bol jedným z tých, ktorí pred 20 rokmi prispeli k "pádu domina".


Podľa Václava Havla pred 20 rokmi nikto nebol úplne pripravený na tak rýchly pád železnej opony. Západ však prijal odvážne rozhodnutia, keď otvoril postkomunistickým štátom dvere do organizácií ako NATO a EÚ. "Každá iná alternatíva by priniesla podstatne viac starostí a bola by drahšia," vyhlásil Havel.

Európska a národná suverenita sa musia dopĺňať
Podľa Havla by sa štátna a európska suverenita mala doplňovať. "Ak sa cítim Európanom, neznamená to predsa, že prestávam byť Čechom. Práve naopak: ako Čech som aj Európan ... Európa je vlasťou našich vlastí," uviedol bývalý česko-slovenský prezident.
Havel je presvedčený, že európska suverenita sa bude v budúcnosti pozvoľne posilňovať. Integračný proces musí pokračovať. Národné štáty sa budú ďalej združovať. Pozvoľné a nenásilné združovanie štátov posilňuje zároveň aj mierové spolužitie. Podľa Havla sa Európe podarilo za posledné desaťročia vytvoriť možno najpevnejší nadnárodný zväzok, ktorý dnes na svete existuje.
Európa má šancu inšpirovať ostatný svet aj niečím hlbším ako je model spolupráce národov. Havel má na mysli odklon od kultu zisku za každú cenu, ako aj šetrenie energiou.  

Väčšie právomoci pre Európsky parlament
Havel hovoril aj o téme inštitucionálneho usporiadania Únie. V porovnaní s aktuálnou situáciou by mal mať Parlament o niečo silnejšie právomoci, keďže je jedinou inštitúciou, ktorá je priamo volená občanmi EÚ. Podľa Havla by mali byť komisári najlepšími odborníkmi vo svojom obore. Aj postavenie Európskej rady by sa malo viac vyjasniť. Podľa neho by ju mal reprezentovať prezident, s ktorého existenciou ráta aj Lisabonská zmluva.

Dôraz na hodnoty a solidaritu
Ako uviedol, Únia by mala dávať väčší dôraz na svoje duchovné a hodnotové základy. Mala by rešpektovať ľudské práva a ľudskú solidaritu. EÚ prirovnal k nadnárodnej pospolitosti, ktorá by mala stáť na základe úcty k ľudským slobodám a ľudskej dôstojnosti a tiež úcte k jednotlivým národom, ich tradíciám. Havel tiež vyzval na solidaritu s tými, ktorí aj dnes žijú v totalitárnych režimoch.

Predseda EP Buzek diskutoval s mladými
Do diskusie medzi predsedom Parlamentu Jerzy Buzekom a 89 mladými ľuďmi z 27 členských štátov EÚ, ktorí sa narodili v novembri 1989, sa zapojili aj viacerí podpredsedovia a kvestori EP. Predseda Parlamentu pripomenul: "V 1989 padali totalitné režimy ako kocky domina."
Pre väčšinu mladých ľudí, ktorí dnes diskutovali s predsedom EP na tému "Čo pre mňa znamená Európa", odpoveďou boli sloboda cestovať, študovať a pracovať v iných členských štátoch a spoznávať iné kultúry. "Naši rodičia nemali túto možnosť," povedala nemecká študentka. Holandská študentka si myslí, že Európa je často vnímaná ako hrozba pre národnú kultúru. Podľa talianskeho študenta médiá dávajú málo priestoru Európe. Lotyšský študent uviedol prirovnanie: "Ak je Európa ako rodina, netreba zabúdať, že v rodine je každý zodpovedný za jej ďalších členov." Francúzska študentka vyslovila prianie, aby Európa znovu našla nadšenie a zápal, ktorý mala v roku 1989.

Spolu s Václavom Havlom otvoril Jerzy Buzek tiež fotografickú výstavu venovanú 20. výročiu pádu železnej opony.
- Gabriela SERMEK - ZENTKOVÁ - Tlačová atašé EP -
12.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet