ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Časovaná Bomba alebo nie všetky investície sú základom rozvoja mesta a regiónu

Časovaná Bomba alebo nie všetky investície sú základom rozvoja mesta a regiónu

Časovaná Bomba alebo nie všetky investície sú základom rozvoja mesta a regiónu

Každý čitateľ mesačníka obyvateľov Horného Turca číslo 6/2009, ktorý pravidelne prichádza do našej poštovnej schránky, mal možnosť si prečítať si vyjadrenie pani Ing. gen. riaditeľky Zuzany Ďurinové gen. riaditeľky Slovenských Liečebných Kúpeľov (SLK). Ale málo kto však mal šancu ju aj spoznať. Na fotografii vypadala ako osoba seriózna zo zmyslom pre blaho spoluobčanov.


A však prvé zdanie klame. Vôbec jej nejde o blaho a rozvoj mesta. Pod vedením Ing. Zuzany Ďurinovej dochádzalo mobbingu – šikanovaniu na pracovisku, k hrubým porušením bezpečnostných a hygienických predpisov na pracovisku. Len na začiatok - používali potraviny, ktoré vykazovali viditeľné a čuchové znaky o závadnosti potravy. Tieto potraviny sa upravovali a podávali ku konzumácii pacientom.
Ďalej je zaujímavé, že niekoľko rokov sa pripravovala strava v priestoroch, ktoré neboli nahlásené a schválené hygienou, teda na čierno. V týchto priestoroch sa vyskytovali rôzne plesne a iné baktérie, ktoré môžu značne ovplyvniť zdravie nielen pracovníkov, ale predovšetkým pacientov SLK. V týchto priestoroch sa museli zamestnanci vyhýbať i potkanom.
Ako náhle som na túto skutočnosť upozornil patričné orgány a samotné vedenie SLK, bol so mnou ukončený pracovný pomer. Obdržal som najprv nezmyselné písomné vyjadrenie o hrubom porušení technologického postupu s pripomienkou, že v prípade ďalšieho hrubého porušenia pracovnej disciplíny bude so mnou ukončený pracovný pomer. Následne nato som obdržal ďalšie nezmyselné a nepravdivé upozornenie o hrubom porušení pracovnej disciplíny. Potom som obdŕžal výpoveď s odvodnením hrubého porušenia pracovnej disciplíny.
Podotýkam, že som chcel celý tento problém riešiť za prítomnosti kolegu, ktorý by mohol dosvedčiť, že situácia bola ponekud iná než tá, ktorá mi bola kladená za vinu. Najprv mi pracovníčka personálneho oddelenia navrhla konfrontáciu pracovníkov, ktorí by mohli objasniť pravdu, nakoniec to bolo zamietnuté a to vo chvíli kedy prišiel do kancelárie pán Martin Vadovič zast. gen. Riaditeľky, ktorý všetko zamietol.
Kladiem si otázku či je vôbec toto možné, aby si niektorí ľudia mysleli, že im všetko prejde.
Je otázkou, prečo teda nebol záujem o túto konfrontáciu a prečo som do dnešného dňa neobdržal žiadne písomné vyjadrenie, a to aj na pokyn môjho právneho zástupcu, ktorý žiadal vedenie SLK o fotokópie výkazu smien a vyjadrenie z akého dôvodu bol so mnou ukončený pracovný pomer.
Podotýkam, že pokiaľ by bolo všetko tak, ako tvrdí pani Ing. Zuzana Ďurinová a jej zástupcovia, nevidím jediný problém, prečo neposkytnúť požadované dokumenty. Myslím si, že to nie je zas také zložité pochopiť jednanie vedenia podniku. Pokiaľ by došlo ku konfrontácii, vyšla by pravda na povrch a teda by ku skončeniu pracovného pomeru nebol žiadny právny dôvoď. I keď ma presviedčali, že nedôjde k ovplyvneniu pracovníkov, opak bol pravdou. Ešte v ten deň boli zamestnanci upozornení na skutočnosť, že mám prísny zákaz vstupu do priestorov Veľkej a Malej Fatry a pokiaľ by bol niekto pristihnutý, že sa so mnou rozpráva, bude nasledovať ukončenie pracovného pomeru.
Pravdaže, že som sa tak tiež vyjadril, že dochádza i k podvodom ohľadne výkazov pracovných smien a vykazovanie dovoleniek u niektorých pracovníkov (napríklad šéfkuchára Rastislava Grečka a Heleny Považanovej), pričom celú túto situáciu zakrývala vedúca prevozu Gabriela Šolcová a Adriana Ivadyová - prevádzková riaditeľka, a preto som sa stal nepriateľom číslo 1.
Položme si otázku, či je možné pokiaľ by si pracovníci hygieny v Martine plnili svoje povinnosti, aby dochádzalo k takémuto porušeniu predpisu. Alebo, že by v tom bolo úplne niečo iné? Že by pani Ing. Zuzana Ďurinová využila svoj vplyv. V každom prípade aj pani riaditeľka by mala dodržiavať predpisy a zákony. Alebo sa vôbec nevyjadrovať o porušovaní zákonov iných osôb pokiaľ ona sama porušuje predpisy a zákony jeden za druhým.
Keď som si prečítal titulnú stranu tohto mesačníka nestačil som sa diviť. Vyjadrenie pani Ing. Zuzany Ďurinové generálnej riaditeľky Slovenských liečebných kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach na adresu vedenia mesta ma natoľko pohoršilo, že som nemohol zostať byť kľudným a donutilo ma, aby som informoval širokú verejnosť o nekalých praktikách vedenia SLK. S akým kľudom obviňuje pani riaditeľka predstavenstvo mesta, kde obviňuje z porušovania zákona pána primátora.
Nechápem, ako môže niekto obviňovať druhých a pritom sám sa podieľa na porušovaní zákonov. Nechystám sa nikoho zastávať, ale nie je možné, aby si pani Ďurinová robila čo chce a pritom si myslela, že je snáď boh na zemi. Na porušovaní zákona sa podieľajú i iní pracovníci plné zodpovední za chod Slovenských liečebných kúpeľov v Turčianskych Tepliciach - menovito sa jedná o Ing. Zuzanu Ďurinovú generálnu riaditeľku, Martina Vodoviča zast. gen. riaditeľky, Adrianu Ivadyovú, Gabrielu Šolcovú ved. prevádzky, Zuzanu Rešetarovú prevádzkarku a Rasťa Grečka šéfkuchára. Všetky tieto osoby sa podieľajú na obzvlášť závažných porušeniach zákonov.
Z pochopiteľných dôvodov nie je možné zverejniť všetky dôkazné materiály, aby nedošlo k ovplyvneniu. Pani Ing. Zuzana Ďurinová zneužila svoje postavenie a ukončovala pracovný pomer s pracovníkmi, o ktorých si myslela, že mi môžu poskytovať informácie o chode v SLK. Dokonca bolo vyhrožovano pracovníkom, že pokiaľ sa so mnou bude niekto baviť a to napríklad i mimo priestorov SLK a.s., hrozí im výpoveď.
Podotýkam, že v súčasnej dobe tieto vyhrážky naplnila. Ukončila pracovný pomer s dlhodobou pracovníčkou Darinou Maťašovskou, ktorá pracovala pre SLK a.s. viac ako 25 rokov a s pracovníčkou Boženou Legerskou.
Z oficiálnych zdrojov bolo zistené, že tieto pracovníčky boli prepustené z organizačných dôvodov. Z neoficiálnych zdrojov boli však prepustené z dôvodu poskytovania informácii mojej osobe a to napriek tomu, že to nebola pravda. Títo zamestnanci nedostali žiadnu šancu sa k celej situácií vyjadriť.
Tento krutý, sprostý a neľudský čin bol urobený len preto, aby vedenie SLK a.s. dokázalo svoj vplyv a účelne zastrašilo všetkých ostatných pracovníkov. V prípade, že neposlúchnu príkaz zákazu komunikácie s mojou osobou, hrozí im taký istý trest ako ich kolegyniam. Preto i vyjadrenie Ing. Ďurinovej, že pokiaľ by sa zrekonštruoval kúpeľný dom Mala Fatra vytvorila by ďalších 70-80 pracovných miest. Toto vyjadrenie je predovšetkým zavadzajúce a vykonštruované s úmyslom poškodiť vedenie mesta.
Naopak si myslím že zamestnanci by mali akurát viacej povinnosti za ten istý plat. Takže vôbec nejde o vytvorenie nových pracovných miest, ako vysvetľuje naša dobročinná pani riaditeľka. Pokiaľ si stále niekto myslí že pani Ing. Zuzane Ďurinovej ide o blaho obce alebo snáď o blaho nových pracovníkov, bolo by na mieste uviesť, že zamestnanci SLK majú z 90% základnú mzdu, čo je minimálna mzda.
Skúsme si predstaviť, koľko ľudí pracovalo pred dostavbou nového komplexu a koľko ľudí pracuje po dostavbe. Dôkazom toho je i fakt, že po dostavbe sú prepustený pracovníci z dôvodu organizačných, pritom je o polovicu pacientov viac ako bolo. Ďalej budem citovať slova pani Ing. Zuzany Ďurinovej, ktorá predniesla na schôdzi, keď sme požadovali väčší plat. Citujem: ,,Radšej s vami podpíšem dohodu o vykonaní práce, kde by som Vám týmto spôsobom zvýšila odmeny, než aby som platila zbytočne odvody štátu. Alebo vytvoríme novú firmu, na ktorú obdržíme euro fondy a časť súčasných pracovníkov presunieme do novej firmy. Tým ušetrím na daniach, ktoré ušetrím pri vzniku novej firmy a tým dostanete peniaze formou odmien“.
Stále si teda myslíte že slova pani Ing. Zuzany Ďurinové sú úprimné? Úprimné by boli pokiaľ by svojím súčasným zamestnancom zvýšila platy a prispôsobila pracovné podmienky. Pretože všetci vieme, že pokiaľ zamestnanci dostavajú platy vyššie ako minimálnu mzdu, tým pádom sa platia väčšie odvody a daň v tom prípade by vzrástla vačšia kúpna sila. Ľudia by viacej nakupovali v meste a tým by sa oživila ekonomika mesta.
Pokiaľ budú úprimní, tak keby bol priestor v zákone, ktorý by znemožnil finančný prínos pre mesto získaný z hosti kúpeľov určite by pani Ing. Zuzana Ďurinová spravila všetko preto, aby nedala ani cent.
V tejto chvíli všetko nasvedčuje tomu že vobec pani Ing. Zuzane Ďurinovej nejde o blaho tak ako to popisuje v mesačníku obyvateľov Horného Turca číslo 6/2009. Každý mysliaci človek ktorý si prečítal tento mesačník Horného Turca musí pochopiť, že všetko sa točí okolo pani Ing. Zuzany Ďurinové a preto by som sa nedivil, keby i tento mesačník vlastnila.
To však je môj názor, s ktorým nemusíte súhlasiť. Tento článok a príbeh zo zákulisia SLK a.s. mal už dávno vyjsť v médiách, ale kvôli nátlaku zo strany vedenia SLK a.s. na média, ktoré som oslovil, nebolo možné tento článok vydať.
Myslím si že spravodlivosť by mala byť pre každého bez rozdielu majetkových pomerov. Našiel som spôsob, ako širokú verejnosť informovať o komunistických praktikách, ktoré stále demonštrujú na občanov slobodnej zeme. Nemôžem súhlasiť z vyjadrením Zdeny Kevickej a Jaroslava Mališa členov redakčnej rady mesta Turčianske Teplice, ktorá evidentne zastupovala stranu SLK bez toho, aby mali záujem dozvedieť sa pravdu o nezákonnostiach v SLK a.s. Dostatočne mi dávali pocítiť nesúhlas, aby sa tento článok zverejnil.
Je mi jasné že tento článok vyvolá búrlivú reakciu, ale v žiadnom prípade mi nejde o svoju osobu, ale predovšetkým o spravodlivosť a vytvorenie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov a to tak, ako to stanovuje zákonník práce.
Vážený čitatelia rád by som poznal i Váš názor na celú túto situáciu. Rád by som uvítal názory i tých, ktorí pracujú alebo pracovali v SLK v Turčianskych Tepliciach. Uvítam i ľudí, ktorí by radi podali svoje svedectvo, o skúsenostiach so slovenskými liečebnými kúpeľami v Turčianskych Teplciach. Bojovali sme za slobodu v roku 1989 a preto by sme ju mali dostatočne využívať. Demokracia je dobrá vec a nárok na ňu ma každý i keď je doba taká, stále musíme za ňu bojovať. A ľudia, ktorí si myslia, že demokracia je len pre vyvolených, je potrebné dať im najavo, že demokracia je pre všetkých. Tento článok som zverejnil preto, aby ste si urobili vlastný názor, pretože je veľmi jednoduché obviňovať druhých z nezákonnosti a tým zakrývať svoje protiprávne konanie.
Svoje príspevky prosím adresujte na korešpondečnú adresu, alebo e-mailom na adresu níže uvedenou.

Ďakujem za pochopene

Eduard Basa
Partizánska 406/15
039 01 Turčianske Teplice
marketing@nakupnestredisko.eu


- Eduard Basa -
14.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet