ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Predseda EP Jerzy Buzek na Slovensku k 20. výročiu Nežnej revolúcie

Predseda EP Jerzy Buzek na Slovensku k 20. výročiu Nežnej revolúcie

Predseda EP Jerzy Buzek na Slovensku k 20. výročiu Nežnej revolúcie

„Dnes môžeme povedať, že už viac neexistuje 'stará' a 'nová' Európa, ale len jedna Európa“.


Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek sa dnes zúčastnil na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie v Bratislave organizovaného Národnou radou SR. Za účasti niekoľkých predsedov parlamentov z členských krajín EÚ hovoril predseda EP o význame pádu komunizmu, zjednotenej Európskej únie a o súčasných výzvach, ktorým Európa čelí.

Jerzy Buzek povedal: „V roku 1989 sme začali nesmierne dôležitý proces budovania novej európskej identity. Je pre každého na východe aj na západe a proti nikomu. Dvadsať rokov od oslobodenia od komunizmu a päť rokov od rozšírenia EÚ v roku 2004 môžeme povedať, že už viac neexistuje 'stará' a 'nová' Európa, ale len jedna Európa.“

„My sme dnes Únia. A preto nesieme spoločnú zodpovednosť za to, aby fungovala efektívne. Lisabonská zmluva, ktorá vstúpi do platnosti 1. decembra, je dobrým nástrojom, ktorý nám v tom pomôže. Je to zároveň ďalší krok v európskom integračnom procese. Po prvýkrát budú zohrávať národné parlamenty - to znamená aj tento Parlament - aktívnu úlohu na európskej úrovni.“

Predseda EP Jerzy Buzek vo svojom vystúpení zdôraznil potrebu spoločnej energetickej politiky: „Vo vzťahu k Lisabonskej zmluve by som rád upozornil na to, čomu ja pripisujem nesmiernu dôležitosť a s čím mali slovenskí občania extrémne nepríjemnú skúsenosť minulú zimu. Samozrejme, hovorím o energetickej bezpečnosti, ktorá je jednou z mojich priorít. Verím, že by sme mali zvážiť vytvorenie Európskeho energetického spoločenstva. Potrebujeme skutočnú solidaritu v otázke výroby, predaja a spotreby energie. Musíme vybudovať energetickú infraštruktúru, ktorá môže čeliť výzvam 21. storočia. Musíme rozšíriť sieť plynovodov a takto zabezpečiť, aby sme neboli závislí od jednej krajiny. A rovnako potrebujeme zvýšiť počet pripojení sietí na transport plynu medzi členskými krajinami, aby sme docielili väčšiu energetickú nezávislosť.“
- Ivana JANIKOVA-STAVROVSKA -
19.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet