ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Fórum správy internetu: Komisia víta historický krok na ceste k skutočne globálnemu internetu

Fórum správy internetu: Komisia víta historický krok na ceste k skutočne globálnemu internetu

Fórum správy internetu: Komisia víta historický krok na ceste k skutočne globálnemu internetu

Európska komisia pondelok na Fóre správy internetu (Internet Governance Forum – IGF) v egyptskom meste Sharm El Sheikh uvítala historický krok na ceste k skutočne globálnemu (a lokálnemu) internetu: oznámenie zavedenia „internacionalizovaných názvov domén“ najvyššej úrovne. Názvy internetových domén boli doteraz buď úplne, alebo čiastočne zložené z písmen latinskej abecedy „od a po z“.


ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), internetová spoločnosť pre pridelené názvy a čísla, ktorá spravuje centrálny zoznam internetu, oznámila, že od 16. 11. 2009 sa začal zrýchlený proces otvárania domén najvyššej úrovne s kódom krajiny (ako „.eu“ v europa.eu) písmenám, ktoré nepatria do latinskej abecedy.
Znamená to, že Európania, najmä v Grécku, Bulharsku a na Cypre, si budú môcť prezerať domény vo svojej vlastnej abecede. Viviane Redingová, komisárka EÚ pre telekomunikácie a internet, ohlásila tento významný pokrok v oblasti viacjazyčnosti. Vyzvala aj na predĺženie trvania Fóra správy internetu – unikátnej platformy na vedenie dialógu medzi zúčastnenými stranami.
„On-line svet by mal odzrkadľovať multikultúrny a viacjazyčný svet mimo neho. Internet by preto nemal fungovať iba v anglickom, ale aj v arabskom, bulharskom, gréckom, perzskom, hindskom a čínskom jazyku. Som nadšená krokmi ICANN smerujúcimi k ďalšiemu otváraniu názvov domén pre rozličné abecedy. Komisia to požadovala už niekoľko rokov “, uviedla komisárka EÚ Redingová. „V Európe sme už v mnohom pokročili v plánoch umožňujúcich používanie písmen gréckej abecedy a cyriliky v názvoch v rámci domény „.eu“ pred skončením roka a zároveň sa snažíme o to, aby boli verzie stránok „.eu“ najvyššej úrovne už čoskoro napísané písmenami gréckej abecedy a v cyrilike“.
Rozhodnutie ICANN umožní užívateľom internetu zaregistrovať a používať celé názvy internetových domén (ako europa.eu) napísané písmenami, ktoré nepatria do anglickej abecedy (a – z, 0 – 9). Názvy internetových domén, ktoré nie sú napísané písmenami latinskej abecedy (akými sú písmená arabskej abecedy, čínskej abecedy a cyriliky), už boli použité v rámci druhej úrovne internetových adries („europa“ pod europa.eu), no doteraz nebolo možné používať úplne internacionalizované názvy.  Oznámenie ICANN, že začne prijímať žiadosti o zápis domén najvyššej úrovne s kódom krajiny (ako „.bg“ alebo „.eu“) napísaných prostredníctvom písmen miestnej abecedy, umožní miliónom ďalších užívateľov na celom svete používať internet vo vlastnom jazyku.
V júni 2009 zmenila Európska komisia svoje pravidlá týkajúce sa názvov internetových domén tak, aby sa dali používať písmená všetkých 23 úradných jazykov EÚ (IP/09/1044). Od 10. decembra 2009 bude možné zaregistrovať názvy, v ktorých sa pod „.eu“ nachádzajú písmená ako „à“, „ą“, „ä“, „ψ“ alebo „д“. Občania a podniky EÚ si budú môcť zaregistrovať názvy domén v písmach iných ako latinka, čo je nevyhnutné pre jazyky ako gréčtina a bulharčina. Aj občania hovoriaci španielsky a baskicky môžu zaregistrovať názvy s „ñ“, zatiaľ čo občania hovoriaci francúzsky, portugalsky a katalánsky môžu používať „ç“. V EÚ sa čo najskôr zavedú internacionalizované názvy domén aj na jej vlastnej doméne najvyššej úrovne „.eu“. Doména „.eu“ už obsahuje viac než 3 milióny názvov domén napísaných najbežnejšie používanou latinkou (IP/09/536).

EÚ požaduje predĺženie trvania Fóra správy internetu
Fórum správy internetu vzišlo zo svetového samitu o informačnej spoločnosti, ktorý sa konal v rokoch 2003 – 2005, a je jedinou globálnou platformou zúčastnených strán, prostredníctvom ktorej sa stretajú vlády, súkromný sektor a občianska spoločnosť, aby diskutovali o najzávažnejších problémoch týkajúcich sa správy internetu. Toto fórum bolo zriadené ako neutrálny, nezáväzný a neduplikačný proces. Prvé stretnutie IGF sa uskutočnilo v Aténach v roku 2006 a po ňom nasledovalo stretnutie v Riu de Janeiru (2007) a Hyderabade (2008). Štvrté stretnutie sa momentálne koná v egyptskom meste Sharm El Sheikh. Jeho pôvodné päťročné trvanie sa skončí na budúci rok 5. stretnutím v litovskom meste Vilnius.  Členské krajiny OSN predtým zvážia potrebu predĺženia pôvodného trvania. „Pred týmto nadchádzajúcim stretnutím sa uskutočnia diskusie o tom, či sa má IGF stretávať aj po roku 2010. Pokiaľ ide o mňa, odpoveď je jednoduchá: IGF musí pokračovať vo svojej činnosti,“ uviedla komisárka EÚ Viviane Redingová.

Kontext
Názvy domén a ich adresy sú nevyhnutné na to, aby toky dát na internete dorazili do určeného cieľa. Organizáciou zodpovednou za vymedzenie politík na globálnu koordináciu systému názvov domén (DNS) je ICANN, nezisková americká korporácia v súkromnom sektore so sídlom v Kalifornii.
ICANN od svojho zriadenia v roku 1998 fungovala na základe niekoľkých memoránd o porozumení s vládou USA, v ktorých sa konkretizovali jej ciele pri vytváraní politiky pre systém názvov domén. Platnosť najnovšieho memoranda o porozumení skončila 30. septembra 2009. Bolo prijaté potvrdenie záväzkov medzi USA a ICANN.
Komisia v júni 2009 vyzvala ICANN k väčšej zodpovednosti a vyhlásila, že na tejto správe by sa mali viac zúčastňovať aktéri mimo USA  (IP/09/951). Na konci septembra oznámili USA reformu ICANN. Komisia v zásade privítala novú dohodu (IP/09/1397), že ICANN pracuje na internacionalizovaných názvoch domén najvyššej úrovne a oznámila začiatok zrýchleného procesu internacionalizácie názvov domén najvyššej  úrovne s kódom krajiny.
- Luba Mihaleje-Hromkova - Head of Press and Media Section -
22.11.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet