ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > ROK S EUROM – po roku hodnotí slovenská verejnosť prijatie eura

ROK S EUROM – po roku hodnotí slovenská verejnosť prijatie eura

ROK S EUROM – po roku hodnotí slovenská verejnosť  prijatie eura

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou FOCUS realizovalo prieskum názorov slovenskej verejnosti na dopady zavedenia jednotnej meny euro; hodnotenie každodenného kontaktu s euromincami a eurobankovkami, dopady eura na ceny i rôzne aspekty členstva Slovenska v EÚ.


Výskum sa uskutočnil v októbri 2009 na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie SR. Jeho výsledky môžu byť vnímané aj ako bilancia občanov po roku života s eurom. Napriek niektorým výhradám sa slovenská verejnosť s eurom zžila a hodnotí prijatie eura pozitívne.
Vedúca Zastúpenia Európskej komisie v SR, Andrea Elscheková – Matisová k výsledkom výskumu uviedla: "Slovensko sa v roku 2009 stalo štvrtým novým členským štátom a zároveň po Slovinsku iba druhou postkomunistickou krajinou, ktorá dokázala splniť náročné maastrichtské kritériá a prijať euro. To sa stalo symbolom identity EÚ a ukázalo sa ako pevný stabilizačný faktor na peňažných trhoch v eurozóne aj mimo nej. Nejde o zanedbateľnú skutočnosť, pretože celosvetová finančná a hospodárska kríza neušetrila žiadne iné trhy, od bankových až po trhy s cennými papiermi. Teší ma, že Slováci sú na tento úspech patrične hrdí, čo dokazuje aj tento výskum."
Výskum ukázal, že tri štvrtiny obyvateľov Slovenska hodnotia prijatie eura pozitívne. Podľa dvoch tretín ľudí má zavedenie eura veľmi alebo skôr pozitívne dôsledky pre nich osobne alebo ich rodinných príslušníkov. A to aj napriek tomu, že podľa 57 % respondentov sa pod vplyvom zavedenia eura ceny zvýšili a  41 % uvádza ťažkosti pri narábaní s euromincami. Ťažkosti spôsobujú najmä 1- 2- centové euromince.  
Až deväť z desiatich opýtaných si myslí, že Slovensko zvládlo proces zavedenia jednotnej meno veľmi alebo skôr dobre. Po roku používania euromeny však stále ešte takmer polovica ľudí (49%) pri nákupoch v duchu počíta najčastejšie v slovenských korunách, tretina rovnako často v eurách i v slovenských korunách a 18% už najčastejšie počíta v eurách.
Prijatie eura podľa väčšiny opýtaných prináša so sebou aj hrdosť na slovenské symboly na eurominciach, ľahšie a menej nákladné cestovanie, robí Slovensko zaujímavejším pre zahraničných investorov, posilňuje postavenie Slovenska v Európe a podľa 53 % opýtaných zmiernilo dopady krízy.
Na druhej strane prijatie eura urobilo zo Slovenska drahú krajinu pre turistov z krajín, kde euro nie je; Slovensko stratilo časť svojej identity a stratilo kontrolu nad svojou hospodárskou politikou. Pri celkovej bilancii však pozitíva vysoko prevyšujú negatíva a po roku s eurom je hodnotenie jednotnej meny pozitívnejšie ako v období pred jej prijatím.
Euro pre časť obyvateľov Slovenska (22 %) znamená aj posilnenie európanstva. Týka sa to najmä mladších vzdelanejších ľudí, ktorí častejšie cestujú do zahraničia.
Prezentáciu výsledkov výskumu nájdete aj TU.

- Jana Farkašová - Press & Media Section - Representation of the European Commission in Slovakia -
08.12.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet