ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2009 > > Čo za posledný rok urobila EÚ pre občana?

Čo za posledný rok urobila EÚ pre občana?

Čo za posledný rok urobila EÚ pre občana?

Európska komisia uviedla svoju multimediálnu ročenku, v ktorej predstavuje niektoré z najdôležitejších úspechov Európskej únie za posledný rok. Ročenka sa zameriava na tie úspechy EÚ, ktoré mali citeľný dosah na občanov, s témami siahajúcimi od výskumu cez hľadanie nových spôsobov liečenia demencie až po zmierňovanie dôsledkov hospodárskej krízy.


„Ročenka je jasným dôkazom toho, že EÚ dosahuje pozitívne a viditeľné výsledky, ktoré majú vplyv na náš každodenný život, či už ako občanov, spotrebiteľov, alebo pracovníkov“, uviedla podpredsedníčka Európskej komisie pre inštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu Margot Wallströmová.

Tento rok bolo predstavených týchto desať tém:

  • Vytváranie predpokladov pre oživenie hospodárstva – EÚ a jej členské štáty zmobilizovali obrovské zdroje v záujme oživenia hospodárstva a ochrany obyvateľstva.
  • Dostupnejšie telefonovanie – Európania môžu telefonovať zo svojich mobilných telefónov jednoduchšie a lacnejšie vďaka úsiliu EÚ, pokiaľ ide o zabezpečenie nižších nákladov a lacnejšieho spojenia.
  • Zhromaždenie zdrojov na boj proti demencii – EÚ investuje 2 miliardy EUR na „iniciatívu za inovačnú medicínu“, ktorej cieľom je spolupráca akademickej obce a priemyslu v záujme zabezpečenia rýchleho zužitkovania nových vedeckých poznatkov pri vývoji nových liekov.
  • Boj proti zmene klímy – EÚ vytvorila podmienky na to, aby sa pri zapnutí svetla mohlo ušetriť až 32 miliónov ton emisií CO2.
  • Boj proti hladu v najchudobnejších krajinách sveta – v roku 2009 investovala EÚ 1 miliardu EUR do potravín pre najchudobnejšie krajiny sveta, čím prispela k zmierňovaniu chudoby a hladu po celom svete.
  • Starostlivosť o životné prostredie – v záujme udržania čo najčistejšieho životného prostredia zaviedla EÚ nové predpisy na redukciu výskytu znečisťujúcich látok z benzínu a pesticídov.
  • Znovuvybudovanie Európy v prípade katastrof – krajiny EÚ zareagovali veľmi rýchlo a poskytli si vzájomnú pomoc v oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami, napr. v prípade zemetrasenia v talianskom Abruzzo v roku 2009.
  • Poskytnutie adekvátnej kvality bankových služieb za primeranú cenu – EÚ vytvorila jednotný trh na úžitok občanov, ako aj podnikov, teraz sa sústredí na zabezpečenie toho, aby zákazníci dostávali primeranú protihodnotu za svoje peniaze.
  • Ochrana suchozemských a morských živočíchov – EÚ stanovila zákaz obchodovania s tuleními produktmi a predložila plán nových opatrení na záchranu žralokov.
  • Bezproblémové nakupovanie cez internet – EÚ prijala tvrdé opatrenia proti internetovým stránkam, ktoré odopierali spotrebiteľom práva, na ktoré majú na základe legislatívy EÚ nárok.

Vďaka multimediálnemu prevedeniu je brožúra dostupná občanom aj cez internet a k dispozícii je k tejto téme aj krátka videonahrávka. Dostupné na http://ec.europa.eu/snapshot.

- Jana Farkašová -
15.12.2009

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet