ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Rok 2010

Rok 2010

Rok 2010

V tomto roku sa na nás chystá T-kvadrát pomalých planét v základných znameniach. Pre 2010 sú typické dve veci:
1. Tri z piatich pomalých planét menia znamenia a zmena sa odohrá vo všetkých troch prípadoch do znamenia viac nabitého energiou – Urán sa presunie do ohnivého Barana, tam sa presúva aj Jupiter a Saturn pôjde do základných Váh
2. Prevaha disharmonických aspektov, ktoré budú spôsobovať pnutie – nové témy, ktoré sa objavia, nepôjdu navzájom dohromady; budú v rozpore, ktorý spôsobí trenice.


Hlavná téma roku 2010 bude jednoznačne kríza. Svetová ekonomika sa nenachádza v dobrom stave. Črtajúce sa riešenia budú hlboké a systémové. To sa premietne do vzťahov medzi štátmi a aj do vzťahov medzi ľuďmi. Štáty si budú prirodzene hájiť predovšetkým svoje záujmy. Medzinárodné dohody a organizácie môžu byť odrazu druhoradé.
Krízou bola v roku 2009 zasiahnutá predovšetkým výroba a trh s nehnuteľnosťami. Dopad sa prejavil u zamestnancov výrobných odvetví a to v prvom rade na najnižších pozíciách. Automobilový priemysel bez injekcie v podobe „šrotovného“ čaká uťahovanie opasku.  Trh z realitami dostal tvrdý úder a s ním sa otriaslo celé podnikateľské prostredie naviazané na tento segment. Banky sa vyľakali a dali od realít ruky preč, čím sa situácia ešte zhoršuje. Tento rok sa vplyv krízy presunie do odvetvia služieb. Najviac si to odnesú poradcovia a konzultanti.
V roku 2010 vzniká priestor pre firmy schopné improvizácie. Veľké kolosy zasiahnuté krízou umožňujú flexibilným a dravým podnikateľom „utrhnúť si kus z koláča“. Úspešné budú myšlienky ponúkajúce nové riešenia a úsporné procesy. Ich uplatnenie však netreba vidieť cez ružové okuliare. Bude sa treba pobiť a prekonať nespočetné množstvo prekážok.
Treba očakávať trenice v podnikateľskom prostredí. Malí hráči, ktorí dokážu utekať zarovno skostnateným väčším celkom, budú môcť využiť ich slabé miesta. Veľkí sa budú snažiť potlačiť menších z titulu moci, no budú neustále torpédovaní tam, kde nedokážu v maximálnej možnej miere zoštíhlieť a byť pripravení na novú improvizáciu.
Ľudia zvyknutí na komfortný a do značnej miery individualistický život budú viacej zvažovať, či nie je predsa len lepšie, čeliť životným peripetiám vo dvojici. Mladí ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť nebudú mať ani inú možnosť, než vytvoriť domácnosť s priateľom alebo kamarátom. Naopak manželstvá zaťažené dlhom, to budú mať pri rozvode v roku 2010 oveľa horšie.
V tomto roku sa ukáže nevyhnutnosť návratu k starým dobrým hodnotám. Bude nás to stáť úsilie a na vzťahoch budeme musieť tvrdo pracovať. Nebude nám to mnohokrát príjemné a zažijeme búrlivé chvíle. Očakávajte počiatok reformy, revolúcie, obrody. Výsledok by mal byť v prospech súladu (Saturn bude spočívať vo Váhach).
Ľudia budú mať naraz viac energie, budú môcť sršať nápadmi a s chuťou sa pustiť do niečoho nového. Silní a životaschopní majú príležitosť uplatniť svoju dravosť. Naopak na slabých nebudeme dlhodobo brať ohľady. Na sociálnu podporu nebude čas ani peniaze. Doba bude priať tým, ktorí sa dokážu postarať sami o seba.
Počiatok roku 2010 má byť jeho astrologicky najpozitívnejšou časťou. Vtedy sa ešte mnohí budú nádejať jednoduchšieho zlepšenia situácie. S nastupujúcou jarou však tento pocit začne upadať a postupne si väčšina uvedomí, že treba dať ružové okuliare dolu. Niektorí budú svoj životný postoj smerovať k sebectvu a neochote robiť kompromisy. Spočiatku to nebude také nápadné ale s letom by malo prísť k výraznejším prejavom.
Vlastné sebecké záujmy nebudú priať novým partnerstvám, ba dokonca otrasené budú aj dávnejšie uzavreté väzby. Druhá polovica leta neveští nič dobré. Pôjde o obdobie vyhrotených konfliktov a zablokovaných situácií. Spôsobí to T-kvadrát Jupiteru, Saturnu a Pluta. Okolo Jupitera bude nebezpečne blízko Urán a okolo Saturnu sa bude motať Mars. Tento energiou nadupaný útvar vytvorí obrovský tlak na  potrebu zmien – diplomacia zažije krušné časy.
Pravdepodobne aj na niekoľko rokov odsunieme problémy riešenia práv menšín, otázky slobody, charitu, ... Jednoducho na ne nebude priestor, čas, peniaze a ani energia. Aktuálne dianie v našich osobných životoch bude väčšou prioritou. Budeme sami sebe venovať viac životných síl. Niektorí sa budú cítiť akoby sa prebudili zo zimného spánku. Začnú sa hrnúť vpred, budú podnikaví, akční a rozhodní. V roku 2010 tu však pre expanziu ešte nedozrie čas. Bude príliš veľa prekážok.
Na jeseň skĺznu ľudia k snahe uľahčiť si situáciu - akosi prekĺznuť s čo najmenšou škodou, uliať sa, zašiť sa ... a to aj za cenu použitia nečistých praktík. Vo väčšine to už bude vrieť. Do roku 2011 pôjdeme ako natlakovaná nádoba, z ktorej nevieme uvoľniť nahromadenú energiu.
- net -
01.01.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet