ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > Prosím podporte! - Hromadná pripomienka U r á n!

Prosím podporte! - Hromadná pripomienka U r á n!

Prosím podporte! - Hromadná pripomienka U r á n!

Podporte prosím túto akciu...to, čo vyvádza
MŽP SR už nemá obdobu a to i napriek petícii a jej schváleniu v parlamente. Skrátka kašlú na ľudí, kašlú na nás a ide im iba o provízie od zahraničných spoločností...Ministerstvo Životného Prostredia SR zverejnilo 22. decembra 2009 na Portáli právnych predpisov MS SR návrh materiálu s názvom „Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti“.
Ide o dokument určený na rokovanie Vlády SR, ktorý analyzuje slovenské zásoby kľúčových energetických surovín, ako sú ropa, zemný plyn, uhlie, či urán a možnosti ich využitia. Medzirezortné pripomienkové konanie, počas ktorého sa k materiálu môže vyjadriť aj široká verejnosť bolo stanovené od 22. decembra 2009 do 5. januára 2010 !!!
Hromadnú pripomienku koalície mimovládnych organizácií Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme -SPZ, OZ Sosna a OZ Brečtan, ktorú vypracoval právnik JUDr. Jozef Šuchta  možete podporiť tu - http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=453972
Prosím šírte ďalej! Ministerstvo zrejme chcelo, aby si verejnosť tento materiál cez sviatky nevšimla - dokážme im, že sa opäť raz zmýlili!

Juraj Rizman

Greenpeace Slovensko
Vančurova 7, P.O.Box 58, 814 99 Bratislava
Tel./fax: +421 - 2 - 54 77 12 02
Mobil: +421 - 908 729 997
www.greenpeace.sk
Facebook

- redakcia -
08.01.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet