ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > S L O V E N I - Skryté počiatky Slovanstva

S L O V E N I - Skryté počiatky Slovanstva

S L O V E N I  -  Skryté počiatky Slovanstva

Kto sú Slovania a Slováci? Ako sa poprepletali tisíckami rokov dejín? Odkiaľ sa vzalo to slovo, ktoré majú v názve a ktoré je ich osudom už toľké veky? Vždy nás bude zaujímať, kto sme, odkiaľ sme prišli a kam kráčame. Snažíme sa nahliadnuť do hĺbok praveku nie iba pre prostý záujem o starožitnosti, ale hlavne preto, aby sme zachytili začiatok nite vedúcej do budúcnosti.


 
 
 
 

Slovo je prazákladom a iskrou celého človečenstva. Je počiatkom, života i vyústením cesty každého národa. Je životnou silou, ktorá ho prenáša cez stáročia, a dáva zmysel jeho jestvovaniu. Sú národy, pre ktoré reč znamená menej, pre iné viac, ale sú i také národy, pre ktoré ich jazyk znamená všetko. Práve takým je slovenský národ.

Slovania sedia v Karpatoch, v Povislí a v Podneprí už niekoľko tisíc rokov. Niet inej zmienky o starých Slovanoch ako tej, že boli roľníci. Roľnícka kolonizácia postupuje veľmi pomaly, dolinu po doline, stráň po stráni. Trvá niekoľko generácií, kým sa z osady odštiepi skupina, ktorá zúrodní susedné údolie. Takáto kolonizácia netrvá stovky, ale tisíce rokov. Keď sa Slovania vliali do písaných dejín okolo roku 600, obývali už tri štvrtiny Európy. Ako dlho im mohlo trvať kým obsadili taký obrovský kus zeme? Veď niet svedectiev o tom, že by územia dobyli útokom.

 

Slovania sa v dejinách doslova vynárajú ako veľryba, keď sa na hladine nadýchne. Prekvapenie prizerajúcich sa korzárov, keď sa odrazu zjaví obrovský chrbát chŕliaci gejzír horúcej pary, nie je dôkazom toho, že veľryba predtým neexistovala.

 

Slovensko sa nachádza nad samým jadrom nášho svetadielu. Vari ani netušíme, ako mocne sa nás dotýkala celé tisícročia žiara vychádzajúca zo srdca Európy. Koľko vecí malo práve u nás svoj počiatok a ako sa práve z nášho územia rozlievali vlny života indoeurópskeho i slovanského.

 
 
 

Preto  v historickom a národnom povedomí Slovákov spája sa v jeden celok všeobecné s osobitým, slovenské so všeslovanským, západné s východným. Je to podvedomá istota hĺbky koreňov, z ktorých všetko vyrastá. Je to počúvanie tlkotu srdca svetadielu. Málokto si tieto skutočnosti uvedomoval, no každý ich v hĺbke svojho podvedomia cítil. Naše národné jestvovanie sa opiera o zotrvanie pri prameni. Preto sme zároveň najstarším i najmladším slovanským národom. Preto sa u nás mnohokrát nedá odlíšiť začiatok a koniec jednej éry. Preto spolu s každým úderom srdca svetadielu prichádzame sami k sebe, hoci sme nikdy neodišli. A činnosť nemožno riadiť rozumom. Kým žije, má vlastný rutmus.


Zdroj: http://www.last.fm/user/Rugievit

- -
16.01.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet