ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > PETÍCIA proti zákonu, ktorý stanovuje, aké plemená PSOV sú NEBEZPEČNÉ !!!

PETÍCIA proti zákonu, ktorý stanovuje, aké plemená PSOV sú NEBEZPEČNÉ !!!

PETÍCIA proti zákonu, ktorý stanovuje, aké plemená PSOV sú NEBEZPEČNÉ !!!

Dobrý deň priatelia!

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri zbieraní podpisov na podporu:

PETÍCIE na zamietnutie Návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Prosíme Vás, aby ste si vytlačili petičné hárky, a dali ich podpísať všetkým Vašim známym, ktorí s nami sympatizujú. Rozpošlite Petíciu a hárky ďalším známym, ktorí majú rovnaký názor a nie sú na FB, a poproste ich, aby aj oni pozbierali podpisy zo svojho okolia. Využite všetky možnosti rozšírenia Petície medzi ľudí. Umiestnite hárky u veterinárov, v chovproduktoch.

V prípade, že sa rozhodnete zbierať podpisy na verejných miestach ( školské internáty, obchodné centrá, administratívne budovy...) , vytlačte si aj Návrh zákona... aby ste vedeli
argumentovať ľuďom, ktorí nie sú informovaní.
Dbajte na to, aby boli hárky vyplnené riadne, nečíslujte ani poradové číslo podpisu, ani číslo petičného hárku. Prvý hárok nevyplňujte! Je len informačný. Sčítanie prebehne na záver. Podpisovať môžu len občania SR, nad 18 rokov!
Vyplnené hárky pošlite niektorému členovi výboru poštou, prípadne doručte osobne, podľa
bydliska. Táto činnosť je dobrovoľná, nikto Vám nenahradí Váš čas, ktorý tomu venujete, papier, poštovné, ale veríme, že Vás to neodradí v boji za správnu vec.

Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré v súvislosti s Návrhom... vyvíjate a prajeme veľa
úspechov!

PETIČNÉ HÁRKY PRE TLAČ

Petičný výbor
Ing. Beata Kleinová, Chalúpkova 2, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Pavel Tamáši, Račianska 17, 931 04 Bratislava
Martin Pir, Jablonové 270, 900 54 Jablonové, okr. Malacky
Anna Nagyová, Krosnianska 57, 040 22 Košice,
26.január 2010- Martin Pir -
27.01.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet