ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2010 > > DOKÁŽEME TO ...

DOKÁŽEME TO ...

DOKÁŽEME TO ...

Áno, viem. Tento slogan používajú parlamentní i komunálni politici vo forme „...spolu to dokážeme...“ na bilbordoch, ktorými bývajú obvešané celé diaľnice a priečelia domov. V našom prípade, na rozdiel od politikov, môžeme konštatovať, že sme to aj dokázali.
A ozaj spolu.


Pred časom som na podnet redakcie napísal pár slov o akcii Zachráňme Považský Inovec.
Názov vystihujúci jej obsah sa ujal a čo je hlavné, prirástol k srdciam všetkým, ktorým ide
o to, aby sa na strednom Považí dalo žiť nielen nám, ale hlavne generáciám, ktoré prídu po nás. Aby nám odtiaľto neušli investori a naši ľudia sa nemuseli sťahovať nielen za prácou, ale aj za zdravším prostredím, za vodou, skrátka za lepšou kvalitou života.
V dobe, keď píšem tento článok, som ešte plný eufórie z toho, že sa podarilo dostať do parlamentného výboru NR SR a následne že prijal uznesenie, ktorým odporučil plénu NR SR,
aby sa zaoberalo petíciou občanov a vypracovaním pozmeňovacích návrhov k banskému, geologickému a stavebnému zákonu. V prípade jeho prijatia sa obce konečne stanú účastníkmi konania. Znamená to, že ak by obec v smernom územnom pláne nemala lokality, v ktorých by sa malo ťažiť, tak žiadny vykrádač Slovenska ani štátny úradník na príslušnom ministerstve by nemohol povoliť prieskumné vrty a ťažbu bez toho, aby sa k tomu nevyjadrili občania v územnom pláne. A o to nám hlavne išlo. A to sa (zatiaľ) darí.
Cesta k dosiahnutiu tejto, stále ešte nie konečnej méty, bola ako obvykle, keď chcete presadiť vôľu občana, veľmi náročná.
Ešte pred pár dňani sme boli všetci, ktorí okolo toho beháme, zúfalí, lebo všetka snaha vychádzala navnivoč. Lebo politici, od ktorých sme mali prísľuby, že nemajú problém túto akciu predložiť ako poslanecký návrh do parlamentu, zrazu zmenili svoj postoj a hrali sa na mŕtveho chrobáka a doslova bojkotovali návrhy, ktoré vzišli z petičnej akcie.
Od začiatku som presadzoval, že s aktivitou musí v parlamente vyjsť poslanec (poslanci) najsilnejšej vládnej strany, resp. koaličný poslanec. V prípade podania pozmeňovacích návrhov opozičným poslancom by parlament tieto návrhy okamžite zmietol z rokovacieho stola.
Určite nebolo jednoduché vypracovať tieto pozmeňovacie návrhy a pripraviť pre poslancov
tak, aby pod ne dali už len svoj podpis. S týmito návrhmi boli oboznámení viacerí dôveryhodní poslanci, no akosi nik nechcel návrhy podpísať a predložiť... Ak by sme to nestihli do 13. novembra, pretože po tomto dátume sa už žiadne návrhy nepríjmali a odkladali sa na budúce volebné obdobie, hrozil by vzhľadom na neoficiálny rozpad koalície po 1. januári 2010 koniec našim nádejám. K tomu sa pridružili pre našu vec ešte ďalšie vážne momenty, ktorými nebudem zaťažovať čitateľa. No jednu vec mi nedá nespomenúť.
Na spomínanom výbore NR SR dostali slovo aj zástancovia ťažby zastúpení Banskou komorou. Z diskusie podľa argumentácií bolo vidieť, ktorých poslancov si zástancovia ťažby
obišli, s ktorými sa kontaktovali a ktorí používali vetnú skladbu identickú s tou, ktorú používali na chodbe pred médiami.
Obľúbený argument, ktorý viackrát vo svojom vystúpení použil zástupca Banskej komory
p. Fojtík, zástanca ťažby , bol: „..čo by to bolo za gazdu, keby nebol zvedavý , čo sa mu nachádza pod zemou...“
No, neviem, kto z nás, čo sme majitelia pozemkov, by bol rád, keby sa mu na roli, bez jeho súhlasu, začali stavať vrtné súpravy a robiť diery, v tom horšom prípade kopať šachty a znehodnocovať pôdu, na ktorej má obsiate, resp. zasadené.
Týmto pánom ide len a len o to, aby mohli vŕtať sondy a samozrejme, aby za to dostali zaplatené. Ale oni nie sú platení z peňazí daňových poplatníkov, teda nie je to záujem vlády. Od nej nedostali zákazku. Dostali ju od zahraničných spoločností, ktorým ich vláda nedovolí na svojom území devastovať ekosystém. Tam majú také prísne podmienky, že nemajú ani odvahu požiadať svoju vládu o sondy a ťažbu. Preto sa orientujú na Slovensko. V zahraničí majú na základe skúseností z predchádzajúcich rokov dojem, že na Slovensku sa dá kúpiť všetko a každý. Na základe našej iniciatívy zistili, že už nie každý a už nie všetko!
Napokon dal predseda výboru o našom návrhu uznesenia hlasovať a po rôznych pripomienkach v rámci diskusie výbor tento návrh jednomyseľne schválil. A to naprieč celým politickým spektrom, teda aj poslancami za koalíciu aj za opozíciu!
Z vystúpení vo výbore veľmi vysoko hodnotím príspevky riaditeľa Greenpeace p. Rizmana
a starostu obce Kálnica Ing. Borcovana a na chodbe pred vstupom do zasadačky výboru a
médiami zasa stanoviská starostov obce Selec MVDr. Svatíka a Častkoviec D. Bublavého,
zároveň poslanca VÚC Trenčín. Som rád, že nový župný poslanec za náš novomestský obvod odovzdal premiérovi pri jeho návšteve v Novom Meste nad Váhom 23. novembra môj osobný list, v ktorom som predsedu Vlády SR stručne informoval o problematike a že sa R. Fico stotožnil s našimi argumentami a s vôľou občanov vyjadrenou v petícii.
Až od tohto dňa sa začala situácia vyvíjať v náš prospech. Zrazu boli poslanci ústretoví a
dostupní...
Najbližšie nás čaká pozvanie na zasadnutie Rady ZMOS ktoré, predpokladám, vyjadrí našej snahe podporu uznesením. Verím, že pod tlakom verejnej mienky poslanci bez ohľadu na politické tričká schvália petíciu a uložia vláde zaoberať sa pozmeňovacími návrhmi tak, aby boli v prospech občanov.

Ing. Ján Kišš, prednosta Obvodného úradu Nové Mesto n.V.
- Novomestský spravodajca - január 2010 -
06.02.2010

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet